Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Practical Language V / Anglický jazyk V (KAJ/AJAP5)

2+1 (2 classes Long; 1 class Emmer)

 

Form of course completion / Způsob zakončení

Combined Exam / Kombinovaná zkouška

 

Language of instruction / Vyučovací jazyk

English / Angličtina

 

Requirements / Požadavky

  1. Active participation in seminars (attendance 75%) / Aktivní účast na semináři (docházka 75%)
  2. Final test focused on grammar and vocabulary (2.1.2018) / Písemný test zaměřený na gramatiku a slovní zásobu (2.1.2018)
  3. Essay / Esej (Long)
  4. Presentation / Prezentace (Long)

 

Literatura

Basic: Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Seligson P. English File Third Edition Intermediate. 2013. ISBN 978-0-19-459710-4.

Recommended: Hewings M.:. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press 2012.

Recommended: Ur, P.:. Discussions that Work. Task-centred fluency practice. Cambridge University Press 1991.

Recommended: Anderson, K., Maclean, J.,Lynch, T.:. Study Speaking. Cambridge University Press 2005.

Recommended: Jones, L.:. Working in English. Cambridge University Press 2002.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman