Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

English Literature of the 20th century - ALI1

 

Cílem kurzu je poskytnout přehled o anglické literatuře 20 - 21. století, o konkrétních autorech a jejich díle s ohledem na specifické rysy moderní britské kultury. Teoretická přednáška přiblíží literárně historický kontext, seminář je zaměřen na čtení vybraných textů, jejich analýzu a interpretaci. Kurz je zároveň přípravou k literární části SZZ (viz http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/szz-pozadavky_bc_vzd-lit-his-kul.php)

 

Požadavky na studenta:

  • aktivní účast na semináři
  • max. 3 absence
  • ústní prezentace
  • esej v hodině
  • literárně historický test

 

Povinný titul ke studiu literatury:

Barnard, R., Stručné dějiny anglické literatury (A Short History of English Literature). Blackwell, Oxford 1994, Praha 1997. s. 108-215.

 

Study Sources

Greenblatt, S. (gen. ed.) The Norton Anthology of English Literature. Volume F. The Twentieth Century and After. New York and London: W. W. Norton 2006.

Hilský, M., Modernisté. Praha: TORST 1995.

Hilský, M., Současný britský román. Jinočany: H&H 1991.

Gower, R., Past Into Present. Longman 1990.

 

List of recommended literature (novels)

William Golding, Lord of the Flies

John Fowles, The Collector, The French Lieutenant's Woman

Kingsley Amis, Lucky Jim

David Lodge, Small World, Changing Places

Ian McEwan, The Comfort of Strangers, The Cement Garden, Amsterdam, Solar, Sweet Tooth

Graham Swift, Out of This World, Waterland

Julian Barnes, Talking It Over, The History of the World in 10 ½ Chapters

Anthony Burgess, A Clockwork Orange

Jonathan Coe, The House of Sleep

Zadie Smith, White Teeth, On Beauty, N-W

Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia

 

Materials:

Eagleton, T. (2005) The English Novel. Oxford: Blackwell Publishing.

Hilský, M. (1995) Modernisté. Praha: TORST.

________ (1991) Současný britský román. Jinočany: H&H.

Kastan, D. S. (2006) The Oxford Encyclopedia of British Literature. Oxford: Oxford University Press.

Procházka a kol. (1996) Slovník spisovatelů. Anglická literatura... Praha: Libri.

Stříbrný, Z. (1987) Dějiny anglické literatury 2. Praha: Academia.

ANTHOLOGIES:

ANTOLOGIE ANGLICKÉ LITERATURY. Praha: SPN, 1984.

Gower, R., Pearson, M.: Reading Literature. Longman, 1990.

Gower, R.: Past Into Present. Longman, 1990

Taylor, P. J.: Modern Short Stories. For Students of English. OUP 1999

 

PROGRAMME OF SEMINARS:

T. S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock (http://www.bartleby.com/198/1.html)
_________ , The Waste Land (http://www.bartleby.com/201/1.html)

Virginia Woolf, Mrs Dalloway (http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91md/)
___________ , Kew Gardens (http://www.online-literature.com/virginia_woolf/862/)
___________ , The Waves (http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91w/section1.html)
___________ , Orlando

James Joyce, The Dead (http://mockingbird.creighton.edu/english/micsun/IrishResources/dead.htm)
__________ , Dubliners (http://www.fullbooks.com/Dubliners1.html)

D. H. Lawrence, England, My England (http://www.fullbooks.com/England-My-England1.html)

Joseph Conrad, The Lagoon (http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/Lago.shtml)
____________ , Heart of Darkness (http://www.fullbooks.com/Heart-of-Darkness1.html)

Graham Greene, The End of the Party (http://www.classicshorts.com/stories/EndParty.html)

John Galsworthy, The Forsyte Saga (http://www.classicreader.com/book/1839/)

Aldous Huxley, Brave New World (http://www.idph.net/conteudos/ebooks/BraveNewWorld.pdf)

George Orwell, Animal Farm (https://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/o79a/)
____________ , 1984 (http://www.pdfbooksforfree.com/1984-george-orwell/)

 

READING LIST ALI1

T. S. Eliot, The Love Song of J. A. Prufrock, The Four Quartets, The Waste Land (poems)

Virginia Woolf, Kew Gardens, Mrs Dalloway, The Waves

James Joyce, The Dead (a short story from Dubliners)

D. H. Lawrence, England, My England (a short story from the eponymous collection), Sons and Lovers

Joseph Conrad, The Lagoon (short story), Heart of Darkness

Graham Greene, The End of the Party (short story), The End of the Affair, The Quiet American

John Galsworthy, The Forsyte Saga

Aldous Huxley, Brave New World

George Orwell, Animal Farm, 1984

William Golding, Lord of the Flies

John Fowles, The Collector, The French Lieutenant's Woman

Kingsley Amis, Lucky Jim

John Osborne, Look Back in Anger (drama)

David Lodge, Small World, Changing Places

Ian McEwan, The Comfort of Strangers, The Cement Garden, Amsterdam, Solar, Saturday

Graham Swift, Out of This World, Waterland

Julian Barnes, Flaubert's Parrot, Talking It Over

Anthony Burgess, A Clockwork Orange

Jonathan Coe, The House of Sleep

Zadie Smith, White Teeth

Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman