Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Anglická literatura do romantismu

(KAJ/ALI2; 1 + 1)
týdny - 13, kredity - 3, Zp

 

Náplní kursu bude studium vývoje anglické literární tradice od Beowulfa přes středoanglickou literaturu k Shakespearovi; studenti se seznámí i se základními rysy renesanční poezie a prózy, a dále s vývojem literární tvorby od klasicismu k realismu, sentimentalismu a romantismu (počátky a vývojové transformace románu, estetický program romantismu). Na teoretickou přednášku navazuje prakticky zaměřený seminář, během kterého se studenti budou zabývat jazykem a stylem jednotlivých autorů a pokusí se interpretovat konkrétní texty z hlediska jejich obsahu. K dispozici budou mít pracovní kopie některých méně dostupných textů.

Doporučená literatura
Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury I, Praha: Academia, 1987
Procházka, Martin, Stříbrný Zdeněk a kol., Slovník spisovatelů (angl. lit), Praha: Libri, 1996

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, spojená se znalostí analyzovaných textů, a splnění závěrečného testu.

 

English literature - ALI 2

3.10. - Old English literature - introduction
10. 10. - Old English literature - Beowulf, heroic epic poems, Christianity and Paganism
17. 10. - Lyrical poems and elegies, Anglo-Saxon riddles
24. 10.- Middle English literature: romances and ballads, G. Chaucer´s Canterbury Tales
31. 11. - The beginnings of the Renaissance literature; sonnets
7. 11. - Elizabethan drama and William Shakespeare, his tragedies (Hamlet)
14. 11. - Shakespeare´s comedies (A Midsummer Night´s Dream)
21. 11. - Shakespeare´s romances (The Tempest)
28. 11. - Shakespeare´s contemporaries (Christopher Marlowe and Ben Jonson); Restoration drama (William Congreve)
5. 12. - The development of the Renaissance prose (Thomas More, Francis Bacon) and poetry (John Donne, John Milton)
12. 12. - Classicism and the Age of Reason: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope
19. 12. - Classical novel of the 18th century: Richardson, Fielding, Sterne, Smollet
9. 1. - Revision and introduction into Romanticism (Robert Burns and William Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats)

Recommended literature

Beowulf (extracts), The Wanderer
G. Chaucer - Canterbury Tales
C. Marlowe - Doctor Faustus
W. Shakespeare - Sonnets, one tragedy (Hamlet), one comedy, one romance
B. Jonson - Volpone, or the Fox
J. Webster - The Duchess of Malfi
J. Donne - Songs and Sonnets
J. Milton - Paradise Lost (extracts)
W. Congreve - Love for Love
J. Swift - Gulliver´s Travers, A Modest Propsal
D. Defoe - Moll Flanders
J. Gay - Beggar's Opera
H. Fielding - Tom Jones
L. Sterne - Tristram Shandy
R. Burns - poems
W. Blake - Songs of Innocence, Songs of Experience
H. Walpole - Castle of Otranto
M. Shelley - Frankenstein
W. Scott - Ivanhoe
J. Austen - Pride and Prejudice
W. Wordsworth - Lyrical Ballads
S.T. Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner
G.G. Byron - Manfred, The Prisoner of Chillon
P.B. Shelley - Ode to the West Wind
J. Keats - poems

Secondary literature:
Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury I, Praha: Academia, 1987.
Procházka, Martin, Stříbrný Zdeněk a kol., Slovník spisovatelů (angl. lit), Praha: Libri, 1996.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman