Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Anglická literatura 19. století (KAJ/ALI3)

(1+1, týdny - 14, kredity - 3, Zk)

 

Kurs přímo navazuje na program anglické literatury do romantismu a soustředí se na jednotlivá období a konkrétní díla anglického romantismu a tzv. viktoriánské literatury. Tematické okruhy zahrnují proměny estetických přístupů v souvislosti s vývojem romantické poezie a prózy (Blake, Burns, básníci tzv. Jezerní školy Wordsworth a Coleridge, Byron, Shelley a Keats, gotický román); proměny románu (W. Scott, J. Austenová, sestry Brontëovy, E. Gaskellová, Ch. Dickens, W. M. Thackeray); poromantická poezie (Arnold, Tennyson, Browningovi); hlavní proudy a tendence britské literatury ve druhé polovině 19. století (G. Eliot, L. Carroll, T. Hardy) a novoromantismus (R.L. Stevenson, J. Conrad). Vzhledem k rozsáhlosti analyzovaných textů vycházejí seminární diskuse jak z interpretace vybraných úryvků, tak i z vlastní četby studentů.

 

Doporučená literatura
Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury I, II, Praha: Academia, 1987.
Procházka, Martin, Stříbrný Zdeněk a kol., Slovník spisovatelů (angl. lit), Praha: Libri, 1996.

 

Závazná je aktivní účast na seminářích, spojená se znalostí analyzovaných textů

 

12.2. - The Age of Reason - Jonathan Swift
19.2. - The English Gothic novel (Walpole, Reeve, Radcliffe, Mary Shelley)
26.2. - The English Gothic novel; The historical novel (Walter Scott)
5.3. - Robert Burns and William Blake
12.3. - The Lake School poets: William Wordsworth and S.T. Coleridge
19.3. - The development of Romantic poetry - G.G. Byron - Manfred
26.3. - The development of Romantic poetry - P.B. Shelley, John Keats
2.4. - Emily Brontë's Wuthering Heights
9.4. - Emily Brontë's Wuthering Heights; Charlotte Brontë's Jane Eyre
16.4. - The development of the Victorian novel: Charles Dickens, W.M. Thackeray, George Eliot, Elizabeth Gaskell
23.4. - Thomas Hardy - Tess of the D'Urbervilles, The Mayor of Casterbridge
30.4. - Oscar Wilde
7.5. - The development of the Victorian poetry: Arnold, Tennyson, Swinburne, Elizabeth Browning, Robert Browning.
14.5. - Joseph Conrad - The Heart of Darkness

 

Doporučená literatura

Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury I, II
R. Burns - poems
W. Blake - Songs of Innocence, Songs of Experience
H. Walpole - Castle of Otranto
M. Shelley - Frankenstein
W. Scott - Ivanhoe
J. Austen - Pride and Prejudice
W. Wordsworth - Lyrical Ballads
S.T. Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner
G.G. Byron - Manfred, The Prisoner of Chillon, Child Harold's Pilgrimage
P.B. Shelley - Ode to the West Wind
J. Keats - poems
E. Brontë - Wuthering Heights
C. Brontë - Jane Eyre
E. Gaskell - Mary Barton
T. Carlyle - On Heroes and Hero-Worship
C. Dickens - one novel
G. Eliot - Silas Marner
E.B. Browning - Sonnets from Portuguese, Letters to R.B.
O. Wilde - The Picture of Dorian Gray, stories, plays, The Ballad of Reading Gaol
Lewis Carroll - Alice's Adventures in Wonderland
W. Collins - The Woman in White
A.C. Doyle - Sherlock Holmes Stories
R.L. Stevenson - Dr. Jekyll and Mr. Hyde
T. Hardy - Tess of the D'Urbervilles or The Mayor of Casterbridge
J. Galsworthy - The Dark Flower or The Man of Property
J. Conrad - Heart of Darkness
G.K. Chesterton - Father Brown stories
H.G. Wells - The Invisible Man
G.B. Shaw - Pygmalion, Saint Joan or any other play

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman