Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Americká literatura 2

(KAJ/AML2; 1 + 1)
počet kreditů - 3, Zk

 

Cílem kursu bude seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi americké literatury od jejích počátků v 17. století a 18. století (americký sen, puritanismus, válka za nezávislost) přes období tzv. "americké renesance," romantismu a realismu ve století devatenáctém až do století dvacátého. Teoretická přednáška představí jednotlivé autory a jejich dílo v širším kulturně historickém kontextu, seminář bude zaměřený na literární analýzu konkrétních textů spojenou s diskusí o vlastní četbě studentů.

Závazná je aktivní účast na seminářích (s maximálně třemi absencemi), podmíněná znalostí zadaných textů.

 

American literature - AML2

1. 10. - The beginnings of American literature in the colonial period (Puritan children´s verses)
8. 10. - William Bradford, John Winthrop and the first American poets (Anne Bradstreet, Edward Taylor)
15. 10. - Jonathan Edwards and Benjamin Franklin
22. 10. - American Transcendentalism (R.W.Emerson, H.D.Thoreau)
29. 10. - The Gothic tales by E.A.Poe
5. 11. - Romantic poems by E.A.Poe and H.W.Longfellow
12. 11. - Nathaniel Hawthorne and his response to Puritans and Transcendentalists ("Young Goodman Brown")
19. 11. - Herman Melville (Moby Dick, Bartleby the Scrivener)
26. 11. - Emily Dickinson, Walt Whitman
3. 12. - The ´local color´ school: Bret Harte, Samuel Clemens (Mark Twain), H.B.Stowe
10. 12. - The psychological novel of Henry James and classic American women writers (Edith Wharton, Willa Cather, Kate Chopin)
11. 12. - American naturalism (Crane, Norris, Dreisser) and Jack London
7. 1. - Robert Frost, T.S. Eliot and revision

Recommended literature

Benjamin Franklin - The Autobiography
Washington Irving - The Sketch Book (one story)
J.F. Cooper - one novel (The Spy)
R.W. Emerson - Nature or Self-Reliance (excerpts)
H.D. Thoreau - Walden (excerpts)
E.A. Poe - The Raven and other poems, one short story
Nathaniel Hawthorne - The Scarlet Letter, one short story
Herman Melville - Bartleby the Scrivener
Walt Whitman - Leaves of Grass
Emily Dickinson - poems
Bret Harte - one story ("Tennessee´s Partner")
Samuel Clemens (Mark Twain) - Huckleberry Finn
Henry James - one novel (Daisy Miller)
Kate Chopin - "Désirée´s Baby"
Edith Wharton - The Age of Innocence
O.Henry - one story
Jack London - Martin Eden or The Sea-Wolf, one story ("The Law of Life")
T.S. Eliot - Four Quartets, The Wasteland
Robert Frost, Robinson Jeffers, Carl Sandburg - poems

Secondary literature:
Procházka, Martin, Lectures on American Literature, Praha: Karolinum, 2002
R. Ruland, M. Bradbury - Od puritanismu k postmodernismu, MF 1997
P.B. High - An Outline of American Literature, Longman 1986
An Early American Reader, ed. by J.A. Leo Lemay, U.S.A. 1991

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman