Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

ELT Methodology II - DAJ2

 

Obsah: Teaching grammar and language skills: i.e. listening, speaking, reading, writing.

Seminární práce k zápočtu:
Teaching Grammar: Student bude prezentovat vybraný gramatický jev způsobem, který odpovídá věku a pokročilosti potencionálního žáka a tento jev procvičí. Práce tedy bude obsahovat samostatnou prezentaci, ať už induktivním či deduktivním způsobem. Budou následovat cvičení v logickém sledu od drilových po komunikativní, ústní i písemná. Seminární práce bude mít podobu přípravy na hodinu. Látka ale může být rozvržena do více hodin. To, co bude žákům řečeno anglicky, bude skutečně anglicky, to co učitel bude vykládat česky, bude česky. POZOR! Veškerý komentář pro vedoucí semináře bude v angličtině. Jedná se o stanovení cíle u každého jednotlivého cvičení a popis samotné prezentace.
K práci můžete použít různé zdroje-učebnice, příručky, internet, ale všechny použité zdroje musí být náležitě uvedeny.

Gramatické jevy na výběr:

  1. Otázky v přítomném čase prostém. Prezentace musí obsahovat vysvětlení rozdílu mezi otázkami na podmět a na předmět: e.g. Who knows you × Who do you know?
  2. Nepřímé otázky (indirect questions). Otázka slovosledu v těchto otázkách - e.g. Can you tell me who you are?

Termín odevzdání: Kdo chce dostat zápočet v zápočtovém týdnu, musí práci odevzdat do Vánoc

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman