Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Fonetika a fonologie 1 - FON1

1/1 Zp, 3 kr

AJ pro ZŠ

 

Literatura:
Skaličková, A. (1982) Fonetika současné angličtiny
Gimson, A. C. (1989) An Introduction to the Pronunciation of English, London, Arnold (výběrově)
Roach, P. (1991) English Phonetics and Phonology, Cambridge UP

Cílem předmětu je přiblížit studentům artikulační mechanismy, kterými se angličtina liší od češtiny, a uvést je zejména do problematiky segmentální fonetiky: systém anglických samohlásek, dvojhlásek a souhlásek v porovnání s češtinou, specifické problémy českých mluvčí při výslovnosti angličtiny, seznámení se základními pojmy fonologie, fonetická transkripce.

Předpokladem udělení zápočtu je min. 75% aktivní účast na semináři, znatelný pokrok ve výslovnosti, teoretická znalost výslovnostních mechanismů angličtiny ve srovnání s češtinou a jejich praktické zvládnutí, praktické zvládnutí základů transkripce angličtiny, absolvování dílčích předem ohlášených testů (3-4).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman