Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Fonetika a fonologie II - FON2

1/1 ZK, 3 kr, 14 týdnů

AJ pro ZŠ

 

Literatura:
Skaličková, A. (1982) Fonetika současné angličtiny
Gimson, A. C. (1989) An Introduction to the Pronunciation of English, London, Arnold (výběrově)
Roach, P. (1991) English Phonetics and Phonology, Cambridge: UP
Wells, J.C. (1996) English Intonation: An Introduction. Cambridge: UP.
Wells, J.C. (1990) Longman Pronunciation Dictionary. Harlow, Longman.

Cílem předmětu je přiblížit studentům řečové mechanismy, kterými se angličtina liší od češtiny, a to především na suprasegmentální úrovni: slabika, přízvuk, rytmus, vázání, asimilace, elize, intonace a její funkce; dále odlišnosti britské a americké výslovnosti a úvod do fonologie.

Předpokladem postupu ke ZK je min. 75% aktivní účast na semináři, znatelný pokrok ve výslovnosti, teoretická znalost výslovnostních mechanismů angličtiny ve srovnání s češtinou a jejich praktické zvládnutí, úspěšné absolvování dílčích předem ohlášených testů (2-3).

Zkouška je kombinovaná, předpokladem postupu k ústní části je úspěšné absolvování písemné části.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman