Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Fonetika - FORK

1/1 ZK

AJ - IKS

 

Literatura:
Skaličková, A. (1982) Fonetika současné angličtiny, SPN
Gimson, A. C. (1989) An Introduction to the Pronunciation of English, London, Arnold (výběrově)
Roach, P. (1991) English Phonetics and Phonology, Cambridge UP

Cílem předmětu je přiblížit studentům artikulační mechanismy, uvést je do zvukového systému angličtiny v porovnání s češtinou, seznámit je se základními pojmy fonologie, s fonetickou transkripcí a se základními tématy segmentální i suprasegmentální fonetiky: anglické samohlásky, dvojhlásky a souhlásky, slabika, přízvuk, rytmus, vázání, asimilace, elize, intonace a její funkce. Důraz je kladen na praktickou stránku, tj. zlepšení individuální výslovnosti a odstranění případných chybných výslovnostních návyků. Pozornost je věnována zejména specifickým problémům českých mluvčí.

Předpokladem postupu ke ZK je znatelný pokrok ve výslovnosti, absolvování dílčích předem ohlášených testů (2-3).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman