Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Komplexní jazyková analýza - KJA

0/2 Zp, 3 kredity

 

Kurz se zaměřuje na analýzu autentických anglických textů různých typů, žánrů a tematických oblastí z lingvistického hlediska. Cílem je naučit posluchače prakticky aplikovat a syntetizovat poznatky jednotlivých jazykových rovin (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, pragmatika, atd.) při uplatnění kontrastivního pohledu na AJ a ČJ, s důrazem na tradičně problémové oblasti, kde mezi oběma jazyky dochází k interferenci (slovesný vid, funkční větná perspektiva, slovosled, atd.). Po úvodních ukázkách vedených vyučujícím studenti sami na základě vlastní domácí přípravy analyzují autentické texty a účastní se diskuse.

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, samostatná příprava a prezentace rozboru jednoho textu a absolvování závěrečného testu.

 

Literatura:
Biber, D., and S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Dušková, L. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha, SPN.
Huddleston, R., Pullum, G. K. et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Greenbaum, S. and R. Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language, London, Longman
Quirk, R. et. Al (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London, Longman.
Swan, M. (2005) Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman