Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Metodika IV - MAJZ IV

 

Interaktivní tabule "staví žáky do role pouhých diváků"

Autor: Graeme Paton, Education Correspondent

Překlad: Tomáš Hausner

 

Podle studie, kterou si nechalo vypracovat britské ministerstvo školství, projekt zaštítěný investicí 50 miliónů liber na výměnu klasických školních tabulí v britských školách za interaktivní tabule nepřinesl očekávané zlepšení studijních výsledků u žáků. Snaha učitelů připravit s pomocí této technologie komplexnější hodiny s rychlejším tempem výuky totiž odsoudila mnohé žáky pouze do role pasivních diváků, tvrdí zpráva.

Vláda od interaktivních tabuli očekávala, že na jedné straně pomohou učitelům připravit výukové hodiny "šité na míru" potřebám jednotlivých žáků, a na druhé straně umožní žákům pracovat svým vlastním tempem.

Tzv. "interaktivní tabule" jsou velké dotykové obrazovky připojené k počítači, ze kterého prostřednictvím projektoru přejímají video, animace, grafiku a zvuk a dále s nimi pracují. V současné době (leden 2007) je těmito tabulemi vybavena zhruba polovina školních tříd v Anglii.

Odborníci z Institute of Education při Londýnské univerzitě ale ve zmíněné studii vyjadřují o dlouhodobých přínosech využívání této nové technologie pochybnosti. Podle jejich zprávy technologická sofistikovanost nového výukového vybavení žáky spíše rozptyluje a navíc i tempo práce některých tříd klesá v souvislosti s tím, jak se učitelé snaží umožnit práci s interaktivní tabulí každému žáku ve třídě. Odpovědni ministři a ředitelé škol takové závěry odmítají a trvají na tom, že zavedení interaktivních tabulí celý výukový proces zatraktivnilo.

Institute of Education analyzoval výsledky zapojeni interaktivních tabulí do výuky na vzorku londýnských škol; v hlavním městě požívá tuto technologii každá střední škola nejméně v jednom z klíčových předmětů - angličtině, přírodních vědách nebo matematice.

Ve zprávě se píše: "Ačkoli byla tato technologická novinka zpočátku žáky přijímána pozitivně, veškeré motivační efekty se ukázaly být pouze krátkodobými"... "Statistická analýza neprokázala v průběhu prvního roku po plném vybavení školy těmito tabulemi žádný dopad na výkon žáků."

Odborníci rovněž ve studii poukazují na to, že se objevily problémy a nedostatky v didaktickém uchopení nové technologie a jejího zařazení do výuky. Tvrdí, že tabule umožnily učitelům zahrnout žáky daleko větším množstvím informací a aktivit než klasické výukové prostředky, což u některých žáků vyústilo v přetížení, zatímco jiní byli odsouzeni do "role pasivních diváků".

Podle zprávy se někteří učitelé spíše než na obsah a výuky a očekávané výstupy zaměřovali na využití všech možnosti, které nová technologie poskytuje. "Například přílišný akcent na interaktivitu jako takovou může mít kontraproduktivní dopad v tom, že se zdůrazňují její vedlejší, nepodstatné efekty."... "Ve třídách žáků s nižším studijním potenciálem může dojít k celkovému zpomalení tempa práce tím, jak se učitelé snaží umožnit aktivitu u tabule všem žákům ve třídě."

Autoři zprávy v neposlední řadě poukazují na to, že učitelé nejsou odborníky v tvorbě výukových materiálů a mnozí mají problémy s vytvořením didakticky vyvážených materiálů dostatečně jednoduchých a srozumitelných pro žáky, aby s nimi mohli pracovat samostatně.

Britský ministr školství Jim Knight však oponuje, že zpráva vychází z doby, kdy zavádění interaktivních tabulí bylo teprve "v plenkách" a tabule ještě nebyly přirozenou součástí výukového procesu. "Teprve až se učitelé naučí tabule dokonale ovládat, a to jak v technickém, tak didaktickém smyslu slova, můžeme očekávat, že se tato technologie stane prostředkem podpory a postupné transformace tradičních výukových metod," řekl ministr.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman