Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Remediální fonetická cvičení - RFC

0/1 Zp, 1 kredit

AJ pro ZŠ

 

Předmět praktického charakteru má posluchačům pomoci odstranit přetrvávající chybné výslovnostní návyky a další výslovnostní nedostatky. Část výuky probíhá skupinově, část je realizována formou individuálních konzultací podle specifických potřeb jednotlivých posluchačů. Cílem je zajistit osvojení standardní výslovnosti i u těch posluchačů, kterým nestačí praktické semináře v rámci předmětů Fonetika a fonologie I a II.

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři, zřetelné zlepšení praktické výslovnosti.

 

Literatura:

Bradford, B. (1988) Intonation in Context: Intonation practice for upper-intermediate and advanced learners of English. Cambridge University Press.
Brazil, D. (1994) Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge University Press.
Fletcher, C. and J.D. O'Connor (1989) Sounds English. London, Longman.
Kenworthy, J. (1987) Teaching English Pronunciation. London, Longman.
Roach, P. (1991) English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press.
Underhill, A. (1994) Sound Foundations, Heinemann.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman