Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Syntax I - SYN1

1/1 Zp

 

Literatura:
Adam, M. (2008) A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. Brno: Masarykova univerzita.
Biber, D., and S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Dušková, L. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia. http://www.mluvniceanglictiny.cz/
Dušková, L. (1999): Studies in the English Language, Part II, UK v Praze, Karolinum.
Firbas, J., (1992) Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press.
Huddleston, R. A Short Overview of English Syntax (Based on The Cambridge Grammar of the English Language). http://www.lel.ed.ac.uk/grammar/overview.html
Huddleston, R., Pullum, G. K. et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Quirk, R., et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou anglické věty jednoduché v porovnání s češtinou. Přehled témat: základní syntaktické pojmy; způsoby grafického syntaktického rozboru; slovesná valence a základní strukturní vzorce anglických vět; větná modalita; negace; anglické protějšky českých jednočlenných vět slovesných; větné členy a jejich sémantické role; úvod do slovosledu věty jednoduché; základní pojmy funkční větné perspektivy

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři a úspěšné absolvování dílčích písemných testů během semestru a v jeho závěru.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman