Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Syntax II - SYN2

1/1 ZK

 

Literatura:
Adam, M. (2008) A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. Brno: Masarykova univerzita.
Biber, D., and S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, E. Finegan (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Dušková, L. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia. http://www.mluvniceanglictiny.cz/
Dušková, L. (1999): Studies in the English Language, Part II, UK v Praze, Karolinum.
Firbas, J., (1992) Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press.
Huddleston, R. A Short Overview of English Syntax (Based on The Cambridge Grammar of the English Language). http://www.lel.ed.ac.uk/grammar/overview.html
Huddleston, R., Pullum, G. K. et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Lambrecht, K. (1994 [1998]) Information Structure and Sentence Form. Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge: Cambridge University Press.
Quirk, R., et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
Svoboda, A., Chamonikolasová, J., Urbanová, L. (2010) Collected Works of Jan Firbas. Volume One (1951-1967). Brno: Masaryk University Press.

Cílem předmětu je seznámit studenty se syntaxí anglických polovětných a souvětných struktur. Přehled témat: polovětné konstrukce (větná kondenzace), syntaktické role infinitivu, gerundia a participia; syntax souvětí souřadného (Compound Sentence) a vztahy mezi větami; syntax souvětí podřadného (Complex Sentence), typy vedlejších vět, jejich vzájemné vztahy; alternativní možnosti vyjádření obdobného obsahu různými syntaktickými strukturami, funkční ekvivalence anglických a českých syntaktických struktur; elipsa, substituce; koherence a koheze textu; syntakticky podmíněná dvojznačnost jazykových struktur; nácvik syntaktického rozboru autentického anglického textu.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na semináři, absolvování několika dílčích, předem ohlášených testů a včasné odevzdání seminární práce (syntaktický rozbor autentického anglického textu). Zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část. Postup k ústní části je podmíněn úspěšným absolvováním písemné části.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman