Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Techniky dramatické výchovy v hodinách angličtiny
(Drama in ELT/TDV)

0+2, zápočet

 

Cíle kurzu

Tento předmět seznámí studenty s možnostmi využití technik dramatické výchovy v hodinách angličtiny na prvním i druhém stupni základní školy. Hlavním cílem je přiblížit posluchačům takové techniky, které mohou být snadno integrovány do běžné cizojazyčné výuky dětí a napomáhají efektivnímu osvojování a procvičování základních jazykových prostředků a řečových dovedností. Některé techniky budou zaměřeny také na jazykový rozvoj posluchačů.

 

Témata
Proč používat drama ve výuce
Dramatické hry
Gesta a mimika
Práce s hlasem, rozvoj fantazie, improvizace
Texty a scénáře
Divadelní představení

 

Požadavky k udělení zápočtu
Max. 1 neomluvená absence
Individuální prezentace:
- přednes krátkého textu zpaměti (např. vtip, anekdota, krátký příběh)
- dramatická technika vhodná pro zařazení do výuky AJ na ZŠ

 

Doporučená literatura
Maley, A., Duff, A. Drama Techniques in Language Learning. Cambridge University Press, 2005.
Mégrierová, D. 100 námětů pro dramatickou výchovu. Portál 1999.
Ur, P., Wright, A. Five-Minute Activities. Cambridge University Press, 1992.
Valenta, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Grada 2008.
Wilson, K. Drama and Improvisation. Oxford University Press, 2005.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman