Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Literární teorie - TLI

(TLI; 1+1)
počet kreditů - 3, Zp

 

Cílem kursu je nejen přiblížit konkrétní směry literární teorie ve vztahu k různým možnostem a postupům literární interpretace, ale i poskytnout prostor k práci s odbornou literaturou (četba, prezentace, citace) ve vztahu ke konkrétní specializaci studentů. Na teoretickou přednášku navazuje seminář, kde se studenti pokusí uplatnit získané poznatky při analýze konkrétních textů. V tomto ohledu je kurs koncipován i jako doplňkové studium pro přípravu diplomantů.

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích a referát na zvolené téma.

 

Doporučená literatura:
Macura, V., ed.:. Průvodce po světové lit. teorii, Praha: Panorama, 1988.
Peprník, Michal, Literary Theory
Procházka, M., Literary Theory, Praha: Universita Karlova, 2006.
Wellek, R., Warren, A., Theory of Literature, New York: Harcourt, Brace and World, 1956

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman