Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Introduction to English Language Studies (USJ)

(Úvod do studia anglického jazyka)

Type of completion: Combined Exam (ZK) (1+0) Summer term

 

Course description

This is an introductory course in English lingustics. Its aim is to provide the students with the basic information about language and its functions, the levels of language, the scientific study of languages, the various disciplines of linguistics, as well as the characteristics of the English language - its past and present. The course gives basic information about the history of the English language, regional and social variation of English, the development of writing, and a brief history of linguistics.

 

Content

 1. Linguistics and language, language as a means of communication, levels and functions of language.
 2. Typology of languages, genetic classification of languages, structural classification of languages.
 3. Phonetics and phonology. Phoneme, allophone, vowels, consonants, stress, intonation.
 4. Morphology. Morphemes, allomorphs, grammatical categories, parts of speech.
 5. Lexicology, word formation.
 6. Lexical semantics.
 7. Syntax.
 8. History of the English language. Old English, Middle English, Early Modern English, Modern English.
 9. History of linguistics (an overview). Structuralism. The Prague School.
 10. Regional varieties of English. British and American English (a comparison). Basic features of Scottish, Irish, Canadian and Australian English.
 11. Development of writing.

 

Assessment

 • written exam (70% to pass), 2 retakes
 • oral exam (based on lectures and recommended literature)

 

Recommended reading

Crystal, D. (2003) The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. CUP

Crystal, D. (2002) The English Language. A Guided Tour of the Language. Penguin Books.

Černý,J. (1996) Dějiny lingvistiky. 1 st ed. Olomouc: Votobia.

Černý, J. (1998) Úvod do studia jazyka. 1 st ed. Olomouc: Rubico.

Čermák, F. (2001) Jazyk a jazykověda. Karolinum.

Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. ČSAV.

Quirk, R., Greenbaum, S. (1990) A Student's Grammar of the English Language. Longman.

Vachek, J. (1999) Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné. H&H.

Yule, G. (2006) The Study of Language. 3rd ed. Cambridge University Press.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman