Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Vybrané kapitoly z angloamerické literatury 1

(KAJ/VAL1; 1 + 1)
počet kreditů - 3, Zp.

 

Náplní kursu je četba vybraných textů z anglické i americké literatury, u kterých se studenti soustředí na jazykovou i obsahovou stránku i kulturně historické aspekty. Cílem rozborů a diskusí je prohloubit schopnost vnímání a porozumění literárnímu dílu a jeho vazbám k širšímu literárně historickému a teoretickému kontextu.

Zápočet bude udělen za aktivní účast na seminářích, podmíněnou znalostí zadaných textů.

 

Doporučená literatura:

Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury I, II

Procházka, Martin, Lectures on American Literature, Praha: Karolinum, 2002.

Procházka, Martin, Stříbrný Zdeněk a kol., Slovník spisovatelů (angl. Lit.), Praha: Libri, 1996.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman