Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

VAL1 - Vybrané kapitoly z angloamerické literatury I
Introduction to Drama in English

 

Instructor: PhDr. Christopher Koy, M.A. Ph.D. ( koy@pf.jcu.cz or office tel. 389 033 204) Office: TL 306 - consultation hours to be announced

 

Description in Czech: Cílem kurzu bude představit vybrané autory angloamerické literatury a jejich dílo, přičemž hlavní pozornost bude zaměřena na práci s texty, na které se z časových důvodů už v povinných literárních seminářích nedostalo. Kurz tak poskytne příležitost věnovat se podrobněji zajímavým tématům, a pokud jde o jejich výběr, bude se snažit o co největší spolupráci mezi studenty a učitelem. Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače prostřednictvím jejich vlastní četby se širokou škálou dramatické tvorby. Všechny hry se odehrávají v zemi původu jednotlivých autorů, tj. v Anglii, Spojených státech, Irsku a Nigérii. Předchozí znalost anglicky psaného dramatu není podmínkou. Během semestru se posluchači seznámí se základními principy výstavby dramatického díla, s aristotelskou teorií tragédie a s vybranými ukázkami odborné literatury věnované moderním interpretačním postupům.

 

Goal of the Course: The purpose of this course is to read and learn about a variety of dramatic works. All dramas are set in the country of the author's origin, i.e., England, United States, Ireland and Nigeria. Dedicated to a close reading of the famous tragedy King Lear by William Shakespeare, Mrs. Windermere's Fan (a comedy) by the Irish playwright Oscar Wilde, Anna Christie by the American Nobel laureate Eugene O'Neill and The Lion and the Jewel by the Nigerian Nobel Prize winner Wole Soyinka, this course is open to students with no prior knowledge of drama in English.

Familiarity will be gained in the fundamental principles of dramatic structure and Aristotelian theory of tragedy as well as a few readings in modern approaches to interpretation. About five weeks will be spent reading King Lear and two/three weeks on each of the other three shorter plays. A class set will be passed out of King Lear on the first day, so students will get a copy. The other plays must be photocopied. Class discussions will be augmented by lectures and, in the case of Shakespeare, a viewing of a DVD recording of the stage performance of King Lear by the Royal Shakespeare Company (with English subtitles). Students must write a three page formal seminar paper for credit. Choose a topic (= the title of your paper) from the choices (listed below the weekly syllabus).

 

Literature:

 • SHAKESPEARE, Wm.: King Lear. New York, Dover, 1994. [1608]
 • SOYINKA, W: Collected Plays 2. New York, Oxford University Press, 1975.
 • WILDE, O. Lady Windemere's Fan In: The Importance of Being Ernest and Other Plays. London, Penguin, 1986 [1893]
 • O'NEALE, E. Anna Christie. In: Three Plays. New York, Vintage, 1959 [1923]

 

Weekly Syllabus:

Week: Readings:
Week 1 Intro lecture: Aristotle's Poetics and basic theory of drama
Week 2 King Lear (opening to Act I, sc. iv)
Week 3 King Lear (to end of Act II)
Week 4 King Lear (to end of Act III)
Week 5 King Lear (to Act IV, sc vi)
Week 6 King Lear (to the end)
Week 7 Mrs. Windermere's Fan (first half)
Week 8 Mrs. Windermere's Fan (second half)
Week 9 Anna Christie, Act I (to p. 18)
Week 10 Anna Christie, Act II (to p. 30)
Week 11 Anna Christie, Act III (to p. 60)
Week 12 The Lion and the Jewel (first half)
Week 13 The Lion and the Jewel (second half)
Week 15 Sign credit book/index

 

Choose a Topic for the Seminar Paper:

 1. The Power of Charm: Women's Influence over Men in King Lear, Anna Christie and The Lion and the Jewel.
 2. Fall in Power: Similarities and Differences between Lear and Baroka
 3. Manipulating to Win: Edward in King Lear & Baroka in The Lion and the Jewel
 4. Professing Action, Doing Nothing: Lear, Lord Windermere and Lakunle.
 5. A Comparative Analysis: Regan & Goneril and Edgar in King Lear as Traitors to Their Fathers
 6. Lear and Lakunle's Failure to Manipulate Women: Comparison and Contrast
 7. Comparing Redemptive Sacrifice: Cordelia, Mrs. Erlynne and Chris Christopherson
 8. Responses to African Colonialism in The Lion and the Jewel
 9. Disobedient Daughters: Comparing & Contrasting Mrs. Erlynne and Cordelia
 10. Comparing the Ambitious New Men: Edmund in King Lear and Lakunle in The Lion and the Jewel
 11. The Destruction of the "Traditional" Family: Sidi in The Lion and the Jewel and Mrs. Erlynne in Lady Windermere's Fan
 12. Comparing Disinherited Children: Gloucester's Edgar, Lear's Cordelia and (temporarily) Anna Christie
 13. The Debility of the Intellectual: Lord Darlington & Lakunle
 14. The Apocalyptic Political Change in King Lear and The Lion and the Jewel
 15. Confronting Old Age: Contrasting Lear, Baroke and Chris Christopherson
 16. The Symbolic Meaning and Impact of the Sea in Anna Christie
 17. Do the Guilty Characters really Lose in Lady Windermere's Fan and Anna Christie?
 18. Comparison and Contrast of Lear and Chris Christopherson as Widowers and Fathers
 19. Symbolic Influence of Night in King Lear & The Lion and the Jewel
 20. Doing What Society Demands: Lady Windermere, Her Circle of Friends and Jealousy
 21. Analysis of Irrational Behavior of Men at Old Age: Lear and Chris Christopherson
 22. Comparing the Fathers' Betrayals of Daughters in King Lear (Cordelia) and Anna Christie (Anna)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman