Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Vybrané kapitoly z angloamerické literatury 2

(KAJ/VAL2; 1 + 1)
počet kreditů - 3, Zp

 

Náplní kursu bude podrobná literární analýza a interpretace vybraných textů angloamerické literatury, přičemž výběr bude přizpůsoben konkrétním zájmům a potřebám studentů, spojeným s tématem jejich diplomové práce. Studenti se budou zabývat konkrétními metodami vědeckého zkoumání a získají konkrétní informace, jak pracovat s tématem, s primární i sekundární literaturou, jak využívat citace a jak uspořádat bibliografické údaje.

Závazná je aktivní účast na seminářích, podmíněná znalostí zadaných textů, referát a představení vlastní (diplomové) práce.

 

Doporučená literatura:

Stříbrný, Zdeněk, Dějiny anglické literatury, Praha: Academia, 1987

Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature, Karolinum, 2002

Procházka, Martin, Literary Theory, Praha, 1994.

Slovník literární teorie, Praha: Československý spisovatel, 1984

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman