Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

KAJ/VAL2 = Vybrané kapitoly z angloamerické literatury
II African American Literature

 

Instructor:

PhDr. Christopher Koy, M.A. Ph.D. ( koy@pf.jcu.cz or office tel. 389 033 204) Office: TL 306 - consultation hours to be announced

 

Description in Czech:

Cílem kurzu bude představit vybrané autory angloamerické literatury a jejich dílo, přičemž hlavní pozornost bude zaměřena na práci s texty, na které se z časových důvodů už v povinných literárních seminářích nedostalo. Předmět je koncipován jako úvod do americké černošské literatury (umělecké i literatury faktu) vytvořené původními africkými otroky zavlečenými do USA a jejich potomky. Četba a rozbor literárních děl budou doplněny přednáškou, která posluchačům poskytne teoretický historicko-literární rámec pro vnímání textů.

 

Description in English:

The goal of this course is to examine selected works of Anglo-American literature and deepen the knowledge of a specialized area not studied during the required course curriculum. The subject of this particular course is conceived as an introduction to African-American literature (fiction and nonfiction) such as slave narratives (written by escaped slaves) and novels and stories by their descendants. The course will be supplemented by lectures offering a theoretical and historical background which will serve as a framework for understanding and interpreting the texts.

 

Course Plan:

1-2: Slave Narratives, L. Asa-Asa, F. Douglass
3-4: 19th century Afro-americké literature: M. Hemings, Ch. Chesnutt, P. L. Dunbar.
5-7: J.W. Johnson, Autobiography of an Ex-Colored Man
8-10: Harlem Renaissance, Hurston Their Eyes Were Watching God
11-14: R. Wright, Native Son

 

Literature:

DOUGLASS, F: The Narrative of the Life of Frederick Douglass. New York, Dover, 1995.
HURSTON, Z. N.: Their Eyes Were Watching God. New York, Harper and Row, 1990
JOHNSON, J.W.: The Autobiography of an Ex-Colored Man. New York, Dover, 1995.
KOY, Ch, WILLIAMS, J.A. A Black Reader. Dobra Voda, Aleš Čeněk, 2004.
REED, I, and YOUNG, A. [eds]: African-American Literature: A Brief Introduction and Anthology. New York, Watson-Guptill Publications, 1995.
WRIGHT, R: Native Son. New York, Perennial, 1987.

 

Requirements for Passing:

Choose one of these African American books, read it outside of class and write a 4 page response paper (available from my office):

Baldwin, James (1953) Go Tell It on the Mountain. New York, Signet, 1974.

Baldwin, James If Beale Street Could Talk. New York, Laurel, 1974.

Baldwin, James Tell Me How Long the Train's Been Gone. New York, Laurel 1968.

Charles W. Chesnutt (~1897): Mandy Oxendine. Urbana, University of Illinois Press, 1997.

Chesnutt, Charles W. (1901): The House behind the Cedars. New York, Penguin, 1993.

Chesnutt, Charles W. (1905): The Colonel's Dream. New York, Random House, 2005.

Chesnutt, Charles W.: Paul Marchand, F.M.C. Jackson, University of Mississippi Press, 1998.

Chesnutt, Charles W.: The Quarry, Dean McWilliams (ed.). Princeton, Princeton University Press, 1999.

Cleaver, Eldridge. Soul on Ice. New York, Delta 1968

Ellison, Ralph (1953) Invisible Man. New York, Vintage, 1972.

Frances E.W. Harper (1892) Iola Leroy, or Shadows Uplifted. New York, Mentor, 1992.

Gaines, Ernest J. (1955) Catherine Carmier. New York: Vintage, 1993

Gaines, Ernest J. (1960) Of Love and Dust. New York: Vintage, 1993

Gaines, Ernest J. (1966) A Gathering Of Old Man. New York: Vintage, 1992

Gaines, Ernest J. (1970) The Autobiography Of Miss Jane Pittman (New York: Bantam,1986

Gaines, Ernest J. (1973) In My Father's House. New York: Vintage, 1993

Hannah Crafts (~1855): The Bondswoman's Narrative. New York, Warner Books, 2002.

Harriet E. Wilson (1859): Our Nig, or Sketches from the Life of a Free Black. New York, Vintage, 1983.

Himes, Chester (1957) A Rage in Harlem. New York, Vintage, 1985

Himes, Chester (1960), The Big Gold Dream. New York, Thunder Mouths Pr, 1990.

Himes, Chester (1966), Run Man, Run. New York, Carroll and Graf, 1995.

Himes, Chester (1969) Blind Man with a Pistol. New York, Vintage, 1989.

Hughes, Langston (1929) Not Without Laughter. New York, Simon and Schuster, 1995.

Kleckley, Elizabeth Behind the Scenes in the Lincoln White House.

Morrison, Toni (1970) The Bluest Eye New York, Washington Square Pr, 1977.

Morrison, Toni (1977) Song of Solomon New York, Signet, 1990.

Morrison, Toni (1987) Beloved New York, Signet, 1991.

Schuyler, George (1931) Black No More. New York, Collier, 1971.

Thurman, Wallace (1929) The Blacker the Berry. New York, Simon and Schuster, 1996.

Walker, Alice (1976) Meridian. New York, Washington Square Pr, 1977.

William Wells Brown (1853): Clotel, or The President's Daughter. New York, Dover, 2004

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman