Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

CODA - Consolidation, Outcome, Dissemination, Agency

 

web: http://www.codaproject.eu/

 

O projektu CODA

Vznik

CODA (Consolidation, Outcomes, Dissemination, Agency) je projekt na období jednoho roku, na kterém spolupracuje pět evropských institucí včetně Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a který je financován z programu celoživotního učení Evropské komise. Projekt navazuje na dva předchozí projekty - ALLEGRO (2002-2005) a VIVACE (2006-2009). Projekt vychází z předpokladu, že všichni občané Evropské unie mají právo podílet se na společné vizi sjednocené a mnohojazyčné Evropy bez ohledu na jejich sociální postavení, znevýhodnění či postižení. Evropskými cenami oceněné předchozí projekty přinesly výuku cizích jazyků mezi skupiny lidí, kteří jsou různým způsobem znevýhodněni. V rámci projektu Vivace přinesla Pedagogická fakulta JU anglický jazyk do českobudějovických center Arpida, Domino a Empatie.

Cíle

Jádrem projektu je inkluzivní jazykové vzdělávání. Cílem projektu CODA je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s výsledky dvou předchozíc projektů a šířit dál přesvědčení, že přístup k učení se cizím jazykům posiluje sociální začlenění, napomáhá rozvoji osobnosti a prohlubuje interkulturní dialog. Projekt CODA seznámí s koncepcemi, metodami a výsledky projektů ALLEGRO a VIVACE širší evropskou veřejnost uvnitř i vně oblasti vzdělávání: učitele, vzdělavatele učitelů, ředitele vzdělávacích institucí, ale také výchovně-vzdělávací pracovníky, pracovníky v sociálních službách, státní i nestátní organizace, které by mohly mít o tyto otázky zájem.

Očekávané výstupy

Projekt zahrnuje vydávání publikací (jak tištěných tak elektronických) i výukové kurzy týkající se inkluzivního učení se jazykům pro učitele dospělých i učitele na základních a středních školách. Vzdělávací kurzy včetně krátkých video klipů ilustrujících výstupy projektů ALLEGRO a VIVACE budou k dispozici na webové stránce www.codaproject.eu

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman