Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Projekt Vivace - Voices for Inclusion, Voices for Access in Language Learning and Cultural Education

V rámci programu Socrates Lingua
Číslo projektu 230313-CP-1-2006-1-UK-LINGUA L1

Na roky 2006-2009

Koordinátor projektu: Nottingham Trent University, Velká Británie
Partner v ČR: katedra anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Projekt nabízí výuku cizího jazyka komunitám, jejichž příslušníci, ať už ze sociálně nebo ekonomicky znevýhodněných skupin, by jinak neměli možnost si cizí jazyk osvojit. Mezi cílové skupiny může patřit problematická mládež, rodiny ve složité ekonomické a sociální situaci, lidé s poruchami učení či mentálním handicapem, skupiny žijící v izolovaných geografických oblastech.

Projekt Vivace navazuje na úspěšný projekt Allegro, který v roce 2007 získal bronzovou medaili v kategorii projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání. V rámci tohoto projektu byly s různými jazyky seznámeny různé skupiny obyvatel - např. děti s downovým syndromem, drogově závislá mládež, lidé zrakově postižení apod.

Jihočeská univerzita se zatím v rámci projektu zaměřuje na výuku postižené mládeže ve spolupráci s centrem Arpida.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman