Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Publications

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

 

1) Monografie

Betáková, L: Angličtina učitele angličtiny. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X, 203 stran.
Tato kniha je výstupem grantu GAČR 405/02/D178 Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky.

Betáková, L. Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, 316 stran, ISBN 978-80-7290-477-8.
Publikace financovaná z grantu GAAV IAA 901420901.

 

2) Kapitoly v monografiích

Betáková, L. The importance of using the target language in the classroom. In Little, D., Dam, L. and J. Trimmer: Focus on learning rather than teaching: why and how? pp 175-191. CLCS, Trinity College, Dublin, 2000 , ISBN 0 90508150 6 3

Betáková, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor. In Teaching Practice in Language Teacher Education. IALS, University of Edinburgh 2003, 6 stran, ISBN 1 87 191403 6.

Betáková, L. Pedagogical Aspects of Intercultural Communication. In: Murray, N. and Thorne, T.: Multicultural Perspectives on English Language and Literature. Tallin, London 2004, p. 25-30. ISBN 9985-58-336-1

Betáková, L. Co nejvíce potřebují učitelé anglického jazyka na českých základních školách? In: Repka, R. and Adamcová, L.: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch škol. PF Univerzity Komenského Bratislava 2004, p. 39-43.ISBN 80-89113-10-9

Betakova, L: Teaching Practice as a Motivational Factor, in Schmied, J., Haase, C., Voigt, K.: English for Central Europe, pp 81-89, Cuvillier Verlag Gottingen, 2005, ISBN 3-86537-420-4

Betáková, L. and K. Macht: Teaching a Foreign Language in the Context of its Culture, in Schroder K. and C. Fitzgerald: Intercultural Communication and Foreign Language Teaching - Perspectives from a Czech- German Viewpoint, University of Augsburg 2007, pp. 43-63. http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/volltexte/2007/695/

Betáková, L: Typical Features of Classroom Discourse (on ELT material) In: Plurality and Diversity in English Studies. Edited by A. Grmelová, L. Dušková, M. Farell and R. Pípalová. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2008, ISBN 978-80-7290-347-4. Str. 49-59 (11 stran)

Betáková, L. Testing Advanced Spoken Interaction, in Mader, J. and Z. Urkun: Recent Approaches to Teaching and Assessing Speaking, pp. 1-5. IATEFL, Darwin College, University of Kent, 2010, ISBN 978 1 901095 31 9

 

3) Původní práce v odborných časopisech

Betáková, L. Language Learners: born or made? Perspectives. The British Council Prague, Number 4, Autumn 1994.

Betáková, L. a Zelenka, M. Strukturalistische Linguistik in der Memoiren Literatur. Germanoslavica II (VII) Prag 1995, Nr 2

Betáková, L. Learner Variations in Language Learning. Mélanges de Linguistique - offerts á Rostislav Kocourek, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 1997. ISBN 0-7703-2300-6

Betáková, L. Evaluation Methods, XXI. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1997

Betáková, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor. Theory and Practice in English Studies, Volume I, Masarykova Univerzita Brno, 2003, str. 165-170, ISBN 80-210-3283-9.

Betakova, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor, Teacher Trainer Vol. 19 No. 2, pp.17-20, ISSN0951-7626.

Betáková, L: Význam jazykovej kultivácie v živote národa. Kultúra Slova 6, Bratislava SAV, str. 329 - 351, ISSN 0023-5202

Betáková, L.: Health Education in English Language Classes: a nightmare or a challenge? Brno Studies in English, FF Masarykovy univerzity Brno, 2005, str. 187-192. ISBN 80-210-3930-2

Betáková, L.: Analysing Discourse of the ELT Classroom, Silesian Studies in English 2006, Slezská univerzita v Opavě, pp. 12-23, ISBN 80-7248-400-1

Betáková, L: The Structure of Classroom Discourse In: English Projects in Teaching and Research in Central Europe. Research in English and Applied Linguistics, REAL Studies 4. Edited by J. Schmied and C. Haase. Culliver Verlag Gottingen 2008, ISBN 978-3-86727-664-1. str. 146-155 (10 stran)

 

4) Seznam absolvovaných stáží

1992 Fulbrightovo stipendium do americké knihovny Britského muzea - 1 týden

1992 Kurz didaktiky AJ pro vysokoškolské učitele, Edinburgh University - 3 týdny

1992-3 postgraduální magisterské studium MA in TEFL, University of Reading - 2 semestry

 

5) Různé práce

Cihelková, J., Betáková, L., Hofrajtr, I., Chudlarský, T., Kosinová, S., Pernicová, J., Zelenková, L., Zimak, K: Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Anglický jazyk. MŠMT 2000 pod číslem 28630/2000-2, 20 stran.

 

6) Sborníky

Betáková, L. Language needs of non-native speaker teachers, proceedings of the second ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region- Future Directions, pp.9 and 13-15. Published by Lajos Kossuth University (Debrecen) and the British Council Hungary, 1997.

Betáková L. Language Proficiency of English Language Teachers in the Czech Republic. in Proceedings from Alternatives- 1st International and 5th National Conference, Charles University, 18-20 September 1998, pp 26-31. Published by ATECR Prague, 1999, ISBN 80-238-4878-X

Betáková, L. Incorporating classroom language into English teacher training programmes. In proceedings from The Third Central European Teacher Education Conference, Prague, 7-9 May 1998. Pp 24-27. Published by the British Council, ISBN 80-238-4151-3

Betáková, L. Jazyková příprava budoucích učitelů anglického jazyka. In: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století - sborník příspěvků ze IV. středoevropské regionální konference Mezinárodní federace učitelů živých jazyků, UK PedF, Praha 2003. p. 74-76. ISBN 80-7290-177-X.

Betáková, L. : The role of English in the Pluralingual Europe. Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005, str. 14-16. Fakulta Filozofická ZČU, Plzeň 2005, ISBN 80-7043-424-4

Betáková, L: Testing advanced spoken interaction, IATEFL 2005, Cardiff Conference Selections, str. 145-6. ISBN 1 901095 02 9

Betáková, L. and Koy, Ch. English for Life, South Bohemian Anglo-American Studies No. 3, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2009. ISBN 978-80-7394-188-8, 116 stran.

 

7) Učební texty

Betáková, L., Cihelková, J., Hofrajtr, I., Neubauerová, J., Píšová, E. a Kozlová,J: Focus on Text. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 80-7238-108-3, 163 stran.
Na této knize se podílím 20ti procenty (ze 40 kapitol 8)

Betáková, L a Dvořáková, K.: Way to Win 6, 96 stran, nakladatelství Fraus 2005, ISBN 80-7238-370-1.

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6 - pracovní sešit a přehled učiva, 72 stran, nakl. Fraus 2005, ISBN 80-7238-371-X

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6- příručka učitele, 98 stran, ISBN, 80-7238-372-8.

Betáková, L a Dvořáková, K.: Way to Win 7, 104 stran, nakladatelství Fraus 2006, ISBN 80-7238-389-2.

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 7 - pracovní sešit a přehled učiva, 64 stran, nakl. Fraus 2006, ISBN 80-7238-390-6

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 7- příručka učitele, 96 stran, ISBN, 80-7238-391-4

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8, stran, nakladatelství Fraus 2007, ISBN 978-80-7238-399-3

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8 - pracovní sešit a přehled učiva, stran, nakl. Fraus 2007, ISBN 978-80-7238-400-6

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8- příručka učitele, stran, ISBN 978-80-7238-401-3

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 112 stran, ISBN 978-80-7238-673-4.

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 68 stran, ISBN 978-80-7238-674-1

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 131 stran, ISBN 978-80-7238-675-8

 

9) Disertační práce

Language Needs of Non-native Speaker Teachers of English (At Czech Basic Schools) - Jazykové potřeby učitelů angličtiny (na českých základních školách)

 

10) Účast na řešení grantů

GAČR - Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky 405/02/D178 (2002-05)

GAAV - Analýza diskurzu (na materiálu výuky anglického jazyka)
IAA901420901 (2009-11)

 

11) Ostatní publikace

Betáková, L. a Zelenka, M. Do Prahy jsem se vrátit nemohl. (rozhovor s profesorem René Wellkem), Tvar 26, 1993: 1 a 4

 

Recenze:

Přehledná anglická gramatika, Cizí jazyky ve škole, 48/2

Fraus ilustrovaný studijní slovník, Cizí jazyky ve škole, 48/1

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman