Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Publications

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

Smolka, V. "Complementation of verbs of perception" In 4th Conference of English, American and Canadian Studies. Brno, 1994, 27-28.

Smolka, V. "On restrictive and non-restrictive relative clauses" In 5th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 1996, 26-27.

Smolka, V. A syllabus in further education (INSETT). Syllabus Development Based on Research and Experience. 106-108. 2000. Technická univerzita v Liberci. 80-7083-438-2.

Smolka, V. "Linguistics in teacher training - luxury or necessity?" In Profil učitele cizího jazyka. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001, 87-90. ISBN 80-7083-506-0

Smolka, V. "Clausal Subjects in Present-Day English" In Prague Conference on Linguistics and Literary Studies (10 May 2002) Proceedings, Charles University, Prague, 2002, 45-50. ISBN 80-7290-104-4

Smolka, V. "Subject Clauses and Related Structures" In Theory and Practice in English Studies, Volume 1. Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, 11-115. ISBN 80-210-3283-9

Jaklová, A., Smolka, V. "Jazyk současných čechoamerických žurnalistických textů", In Okraj a střed v jazyce a v literatuře, Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003, 182-192. ISBN 80-7044-479-7

Smolka, V. "Czech-English Word Order Interference" In: Šárka Ježková (ed.) LEARNING TOGETHER - Proceedings of 4th International and 8th National ATECR Conference, University of Pardubice, 2004, 119 - 124. ISBN 80-7194-724-5

Smolka, V. "Subject Clauses Revisited" In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings, Charles University, Prague, 2005, 31-37. ISBN 80-7290-221-0

Smolka, V. "Postposed Subject That-clauses", In Čermák, J., Klégr, A., Malá, M. and Šaldová, P. (eds.) Patterns - A Festschrift for Libuše Dušková. Prague: Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Charles University, 2005, 209-215, ISBN 80-7308-108-3

Smolka, V. "Non-extraposed Subject Clauses" In Theory and Practice in English Studies, Volume 3 (2005): Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita, 137-143. ISBN 80-210-3930-2

Smolka, V. "Complementation of Infinitival and Gerundial Predicates", In Drápela, M. and Vomlele, J. (eds.) Silesian Studies in English 2006 - Proceedings of the Internatinal Conference of English and American Studies. Opava, 2006, 231-235. ISBN 80-7248-400-1

Smolka, V. "Word Order and Intonation in English and in Czech" In Machová, P. and Vraštilová, O. (eds.) Ways to Teaching and Learning - Proceedings of 5th International and 9th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. Hradec Králové, 2007, 110-115. ISBN 978-80-7041-321-0

Smolka, V. "Infinitive and Ing-Subject Clauses in Scientific Writing Compared to Other Registers" In Panocová, R., Petruňová, H. and Timková, R. (eds.) Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007, 106-115. ISBN 978-80-7097-692-0

Smolka, V. "Linguistic Aspects of Intercultural Communication: Czech and English Compared" In FitzGerald, C. and Schröder, K. (eds.) Intercultural Communication and Foreign Language Teaching: Perspectives from a Czech-German Viewpoint, Universität Augsburg, 2007, 31-41. URL: http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/volltexte/2007/695

Smolka, V. "Why We Read What We Think We Are Reading: On Some Aspects of resolving Ambiguity". In: Procházka, M., Malá, M., Šaldová, P. (eds.) The Prague School and Theories of Structure. Interfacing Science, Literature, and the Humanities / ACUME 2 Vol. 1. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &Company KG, V&R unipress, 2009, 209-218. ISBN 978-3-89971-704-4

Smolka, V. "Word-Order as a Cohesive Device". In: Hůlková, I., Jančaříková, R. (eds.) Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, 101- 108, ISBN 978-210-5037-2.

Smolka, V. "Unusual Word-Order in English". In: Betáková, L., Koy, Ch. (eds.) English for Life. South-Bohemian Anglo-American Studies No. 3. České Budějovice, University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2009, 81-86, ISBN 978-80-7394-188-8.

Smolka, V. "Object That-Clause Extraposition and Postposition in Complex-Transitive Structures". In Malá, M., Šaldová, P. (eds.) ... for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: Charles University, 2010, 233 - 244, ISBN 978-80-7308-299-4.

Smolka, V. "Non-canonical Order of Obligatory Clause Constituents". In Náhliková, M, Crhová, M. (eds.) Silesian Studies in English 2009. Proceedings of the International Conference of English and American Studies. Opava, Slezská univerzita, 2010. 201-211, ISBN 978-80-7248-622-9.

Smolka, V. "Word-order as a means of resolving ambiguity". In Jančaříková, R. (ed.) Interpretation of Meaning Across Discourses. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 175-184, ISBN 978-80-210-5376-2.

Smolka, V. "Word-Order Variability and FSP in Written and Spoken Discourse". Linguistica Pragensia, Vol. XXI/1, 2011. 14 - 23, ISSN 0862-8432.

Smolka, V. "From Written to Spoken - And In Between". Discourse and Interaction, Vol. 4, Issue 2, 2011. 49-61. ISSN 1802-9930.

Smolka, V. "The End-Weight and End-Focus Principles in Rhematic Subjects". In Theories and Practices: The Third International Conference on Anglophone Studies. Tomas Bata University in Zlín. 2012.79-85, ISBN 978-80-7454-191-9.

Smolka, V. "Bednárová-Gibová, K.: Non-literary and literary text in translation". Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2012, 100pp. (review) in Lingua Viva IX/2013/Vol. 17, katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013, 68-70. ISSN 1801-1489.

Smolka, V. "Linearity in Functional Sentence Perspective: The Strength of the Weak Factor" Linguistica Pragensia, Vol. XXV/1, 2015. 19 - 26, ISSN 0862-8432 (Print), ISSN 1805-9635 (Online).

Smolka, V. "What Comes First, What Comes Next: Information Packaging in Written and Spoken Language". Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1/2017, s. 51-61. ISSN 1804-624X (Print), ISSN 2464-6504 (Online).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman