Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

room: TL 312
phone: 387 773 155
e-mail: smolka@pf.jcu.cz

born 1963

Graduate in Czech-English, Faculty of Arts, Charles University, Prague
Diploma in TEFL, CALS, University of Reading

Subjects taught: English syntax, phonetics and phonology, text linguistics

Research interests: Functional sentence perspective and word order, pronunciation problems of Czech learners of English

 

Summer semester courses

 

Winter semester courses

 

Témata bakalářských prací

 • Podměty ve formě gerundia a infinitivu
  (Subjects in the form of the infinitive and gerund)
 • Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva
  (The verb get as the passive auxiliary)
 • Konkurence vztažných zájmen v současné angličtině
  (The distribution of relatives pronouns in present-day English)
 • Shoda přísudku s podměty koordinovanými spojkou OR(Numerical S-V concord in subjects employing the conjunction OR)
 • Tzv. "word-class pairs" v současné angličtině
  (Word-class pairs in present-day English)
 • Variabilita anglického slovního přízvuku
  (Lexical stress variability in English)
 • Existenciální konstrukce s jinými slovesy než "to be"
  (The there is construction employing verbs other than be)

Zájemci mohou navrhnout vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

 

Témata diplomových prací

 • Right dislocation as a means of achieving early focus in spoken language
  (Pravá dislokace jako prostředek dosažení pozice rématu blíže počátku věty v mluveném jazyce)
 • The end-weight principle in English and in Czech
  (Princip end-weight v angličtině a v češtině)
 • The complementation of the infinitive and the gerund compared
  (Srovnání komplementace infinitivů a gerundií)
  (length, complexity, presence of thematic/context-dependent elements, degree of pronominalisation, etc.).
 • Differences in temporal meaning conveyed by the infinitive and the gerund
  (Rozdíly mezi infinitivní a gerundiální komplementací z hlediska časového)
 • Infinitives and participles as complements of verbs of perception
  Infinitivní a participiální komplementace sloves smyslového vnímání)
  (I saw something happen/happening, etc.)
 • Gramatical vs logical concord in contemporary English
  (Gramatická versus logická shoda v současné angličtině)
  (this type of products is/are...)
 • Personal and possessive pronouns as means of expression of the subject in gerundial clauses
  (Konkurence přivlastňovacích a osobních zájmen při vyjadřování konatele gerundiálních dějů)
  (I hate you/your Verb-ing)
 • Diskontinuitní struktury v angličtině
  (Discontinuous structures in English)
 • Role krátkých příslovečných určení v AČV
  (FSP roles of -ly adverbials)
 • Postponované podmětné věty
  (Postposed subject clauses)

Pokud potřebujete přesnější představu o tom, co jednotlivá témata obnášejí, zastavte se na konzultaci.

Zájemci mohou navrhnout i vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

 

Publications

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman