Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Studijní plány

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ

Limit pro 1. etapu: 49 kreditů
Limit pro 1. semestr: 13-15 kreditů

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
AJZZ1 Anglický jazyk I. + 6 0+4 ZK 1 ZS
FONZ1 Fonetika a fonologie I. 3 1+1 Zp 1 ZS
JAZZ Úvod do jazykovědy 2 1+0 ZK 1 ZS
DBRZ Dějiny Británie 2 1+1 Zp 1 ZS
AJZZ2 Anglický jazyk II. 5 0+4 Zp 1 LS
FONZ2 Fonetika a fonologie II. 3 1+1 ZK 1 LS
DUSZ Dějiny USA 2 1+1 Zp 1 LS
UALZ Úvod do anglické literatury 2 0+1 Zp 1 LS
AJZZ3 Anglický jazyk III. 5 0+4 ZK 2 ZS
MORZ1 Morfologie I. 2 1+1 Zp 2 ZS
ALIZ1 Anglická literatura do romantismu 2 1+1 Zp 2 ZS
BARZ Britsko-americké reálie 3 1+1 ZK 2 ZS
AJZZ4 Anglický jazyk IV. 5 0+4 Zp 2 LS
MORZ2 Morfologie II. 3 1+1 ZK 2 LS
ALIZ2 Anglická literatura 19. století 2 1+1 Zp 2 LS
SYNZ1 Syntax I. 2 1+1 Zp 2 LS

celkem: 49 kreditů

Limit pro 2. etapu: 52 kredity

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
AJZZ5 Anglický jazyk V. 5 0+4 ZK 3 ZS
SYNZ2 Syntax II. 3 1+1 ZK 3 ZS
ALIZ3 Anglická literatura 20. století 3 1+1 3 ZS
AJZZ6 Anglický jazyk VI. 5 0+4 Zp 3 LS
LEXZ1 Lexikologie a stylistika I. 2 1+1 Zp 3 LS
MAJZ1 Metodika výuky anglického jazyka I. 2 1+1 Zp 3 LS
AMLZ1 Americká literatura I. 2 1+1 Zp 3 LS
AJZZ7 Anglický jazyk VII. 5 0+4 ZK 4 ZS
LEXZ2 Lexikologie a stylistika II. 3 1+1 ZK 4 ZS
AMLZ2 Americká literatura II. 2 1+1 Zp 4 ZS
MAJZ2 Metodika výuky anglického jazyka II. 2 1+1 Zp 4 ZS
AMLZ3 Americká literatura III. 3 1+1 4 LS
MAJZ3* Metodika výuky anglického jazyka III. 3 1+1 ZK 4 LS

celkem: 40 kreditů

Poznámka:
Předmět označený * (MAJZ3) zapisují v ZS akademického roku 2000/2001 studenti 5. ročníku rozvolněného studia učitelství pro ZŠ.

Povinně volitelné předměty:

Blok A - min. 12 kreditů

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
AJZZ8 Anglický jazyk VIII. 5 0+4 Zp 4 LS
AJZZ9 Anglický jazyk IX. 3 0+2 ZK 5 ZS
LTEZ Lingvistika textu 2 1+1 Zp ZS
KJAZ Komplexní jazyková analýza 2 0+2 Zp ZS
PSPZ-00 Psaní pro pokročilé 2 0+2 Zp ZS
TPPZ Teorie a praxe překladu 2 1+1 Zp ZS
VKLZ Vybrané kapitoly z lingvistiky 1 0+1 Zp ZS
MAJZ4 Metodika výuky anglického jazyka IV. 2 0+2 Zp 4 ZS
MAJZ5 Metodika výuky anglického jazyka V. 2 0+2 Zp 5 ZS
DHAZ Využití dramatu v hodinách angličtiny 2 0+2 Zp ZS
SMJZ Současný mluvený jazyk 2 0+2 Zp 4 ZS
DELZ-00 Dětská literatura 2 1+1 Zp 4, 5 LS
HVAZ-00 Historický vývoj angličtiny 2 1+1 Zp 4, 5 LS

Výběrové předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
DISZ1 Diplomový seminář I. 6 1+0
(konz.)
Zp 4 LS
DISZ2 Diplomový seminář 12 1+0
(konz.)
Zp 5 ZS/LS

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman