Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Literatura pro děti a mládež (DLIP)

V rámci státní zkoušky z angloamerické dětské literatury student dostane konkrétní text (próza či poezie) k literárnímu rozboru a diskusi. Pozornost bude soustředěna pouze na díla probíraná během kursů DLIP I a II. Cílem zkoušky je prověřit studentovu schopnost samostatné interpretace a práce s textem. Student by se měl dále zamyslet se nad možností využití textu při výuce a prokázat rámcovou znalost autora a literárně historického kontextu.
Zkoušející přihlédne i k seznamu četby studenta.

Zkouška trvá přibližně půl hodiny (+ čas na přípravu) a probíhá v anglickém jazyce.

Doporučená literatura:
Bettelheim, Bruno, Za tajemstvím pohádek, Praha: Lidové noviny, 2000.
Carpenter, Humphrey; Prichard, Mari, The Oxford Companion to Children´s Literature, Oxford: O.U.P., 1987.
Černoušek, Michal, Děti a svět pohádek, Praha: Albatros, 1990.
Hunt, Peter, ed., Literature for Children: Contemporary Criticism, London, New York: Routledge, 1992.
Propp, V.J., Morfologie pohádky a jiné studie, Praha: Odeon, 1976.
Tolkien, J.R.R., "On Fairy -Stories", in: Tree and Leaf, London: George Allen & Unwin Ltd, 1975.
Townsend, J.R., Written for Children, Harmondsworth: Kestrel Books, 1983.

 

The exam focuses on an analysis of a literary text (a literary interpretation as well as a consideration of particular language teaching activities). The extracts are taken from the works discussed during seminar readings. The reading list and the student´s knowledge of particular authors and literary contexts will also be considered.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman