Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Individuální kombinované studium učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Literatura

Posluchač předloží seznam přečtených knih (případně samostatných textů, tj. povídky, básně, atd.) - 10 z anglické a 10 z americké literatury. Na základě předloženého seznamu dostane jednu otázku z každé oblasti. Zkouška se zaměřuje na interpretaci díla (ne popis děje) a probíhá v angličtině.

 

Didaktika

Okruhy jsou rámcové, předpokládají obecný přehled o daném tématu i schopnost aplikovat tuto znalost na zcela konkrétním příkladu v konkrétní situaci. Zkoušející může položit otázku z jednoho okruhu, ale i více kratších otázek z různých okruhů, především takových, které spolu úzce souvisejí. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 1. Principles of learning a foreign language
  1. first language learning and second language acquisition
  2. factors which encourage or hinder learning (motivation, attitudes, opportunities, ability to learn, personality, age, learning styles and strategies)
  3. methods of teaching foreign languages
  4. classroom management and atmosphere (maintaining discipline, dealing with large classes and heterogeneous groups)
  5. assessment and error correction
 2. Teaching the sub-skills
  1. pronunciation and spelling
  2. vocabulary
  3. grammar
 3. Teaching the skills
  1. listening
  2. reading
  3. speaking
  4. writing
  5. culture
 4. Key documents
  1. Common European Framework of Reference
  2. European language portfolio
  3. Rámcový vzdělávací program pro ZV (pojetí a cíle ZV, klíčové kompetence, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman