Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Seznam témat k státním zkouškám

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Didaktika

Okruhy jsou pouze rámcové, předpokládají obecný přehled o daném tématu i schopnost aplikovat tuto znalost na zcela konkrétním příkladu v konkrétní situaci.

Zkoušející může položit otázku z jednoho okruhu, ale i více kratších otázek z různých okruhů, především takových, které spolu úzce souvisejí. Student může použít jako pomůcku učebnice angličtiny pro ZŠ. Může si přinést svou oblíbenou nebo mu zkoušející nabídne výběr učebnic. Předpokládá se, že student využije svých praktických zkušeností z pedagogické praxe.

Zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 1. principles of learning a foreign language
  1. learning and acquisition
  2. factors which encourage or hinder learning (motivation, attitudes, opportunities, teaching, ability to learn, personality, age, learning strategies etc.)
 2. language teaching methods
  1. grammar- translation method
  2. audio -lingual method
  3. the direct approach
  4. total physical response
  5. suggestopedia
  6. communicative approach
 3. teaching sub-skills
  1. spelling
  2. pronunciation
  3. vocabulary
  4. grammar (will also include the difference between structure and function, structural versus functional syllabus)

  Those questions will concentrate on both presenting and practicing the particular sub-skill, which steps are necessary for teaching the sub-skill, the differences between controlled and free practice.

 4. teaching skills
  1. listening
  2. reading (how to organize and run listening and reading activities in class, operations - skimming, scanning etc., steps to be taken, questions to ask)
  3. speaking (fluency versus accuracy, controlled versus free activities, common problems and how to overcome them)
  4. writing (controlled, guided and free writing activities)
  5. special features of translation and reading aloud
  6. organizing teaching
   1. lesson planning (what to have in mind when planning a lesson)
   2. classroom management (routines, discipline, interaction, positive atmosphere, effective instructing and questioning etc.)
  7. testing and assessment
   1. the importance of testing
   2. ways to test each of the four skills
   3. types of test questions
   4. features of a good test (validity, reliability, practicality)
   5. marking (subjective, objective, how to assess speaking and writing)
  8. error corrections
   1. how to correct spoken and written language
   2. when to correct, when not to correct
  9. teaching heterogeneous (mixed-ability) classes
   common problems encountered in such classes and possible solutions

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman