Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Letní výcvikový kurz
ARTETERAPIE

 

I v letošním roce budeme pořádat výcvikové soustředění pro naše studenty. Kurz nabízíme i zájemcům mimo Ateliér arteterapie, případně budoucím uchazečům o studium, kteří zde mají možnost sami na sobě zakusit metody, se kterými rožnovská arteterapie při práci s klientelou operuje.

Místo a termín konání:
Jde o rekreační objekt Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie na rybníku Mrhal, který se nachází u obce Hlincova Hora, cca 2 km od Rudolfova, části Českých Budějovic.

Termín:
Začátek kurzu je 7. 7. 2012 v 15. hod., konec 14. 7. 2012 v dopoledních hodinách.

Cena:
Kurzovné je 2.000,- Kč, pro externí účastníky 2.500,- Kč; ubytování 1.400/kurz; strava cca 1.000,- Kč/kurz. Lůžkoviny budou ubytovaným poskytnuty. Stanující budou platit za stan a využívání sociálních zařízení v objektu cca 50,- Kč/den. Obědy se budou dovážet, snídaně a teplé večeře budeme vařit sami svépomocí.

Maximální počet účastníků je 60. Ubytovací kapacita objektu je pouze 34 osob. Další účastníci si musí zajistit ubytování sami, případně mohou využít vlastních stanů a nocovat v nich na pozemku objektu.

 

Kontaktní osoba:
PaedDr. Milan Kyzour
milankyzour@seznam.cz
721 311 407

 

 

Formátovat stránku pro tisk