Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

ZRUŠENÍ LVK

Letošní letní výcvikový kurs Ateliéru arteterapie se z organizačních důvodů ruší. Zároveň se omlouváme za případné nepříjemnosti s touto skutečností spojené.
Děkujeme za pochopení.

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

 

 

Letní výcvikový kurz
ARTETERAPIE

 

I v letošním roce budeme pořádat výcvikové soustředění pro naše studenty. Kurz nabízíme i zájemcům mimo Ateliér arteterapie, případně budoucím uchazečům o studium, kteří zde mají možnost sami na sobě zakusit metody, se kterými rožnovská arteterapie při práci s klientelou operuje. Především jsou vítáni absolventi oboru.

Místo a termín konání:
Jde o rekreační objekt Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie na rybníku Mrhal, který se nachází u obce Hlincova Hora, cca 2 km od Rudolfova, části Českých Budějovic.

Termín:
Začátek kurzu je 11. 7. 2015 v 15. hod., konec 18. 7. 2015 v dopoledních hodinách.

Cena:
Kurzovné je 2.000,- Kč, pro externí účastníky 2.500,- Kč, absolventi oboru 1.000,- Kč.
Ubytování 1.400/kurz. Kapacita objektu je však omezena, proto mohou zájemci využít vlastní stan anebo si zajistit ubytování mimo objekt. Stanující budou platit za stan a využívání sociálních zařízení v objektu cca 50,- Kč/den. Lůžkoviny budou ubytovaným poskytnuty.
Strava cca 1.000,-/1150,- Kč/kurz, a to dle výběru typu stravy.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na vyžádání - viz spojení na kontaktní osobu. Korespondenci formou e-mailu upřednostňujeme.

 

Kontaktní osoba:
PaedDr. Milan Kyzour
milankyzour@seznam.cz
721 311 407

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook