Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Kombinované tříleté studium od ak. roku 2006/2007

ARTETERAPIE

(kód studijního oboru AKVO: 7701R012)

Celkový limit: 180 kreditů

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu
Vyučující předmětu
Počet kred. Rozsah výuky
(hod/sem.)
Zakonč. Dopor. rok
studia *)
ART/VAVA Výcvik v analýze výtvarného díla
Training in analysis of art work
 
PaedDr. Kyzour Milan
PaedDr. Perout Evžen
7 0+20 Zp 1 LS
ART/ATIA Autobiografická tvorba a její interpretace
Authobiographical production and its interpretation
 
PaedDr. Kyzour Milan
8 0+20 Zp 1 LS
ART/PETN Právní a etické normy pro arteterapeuty
Legal and ethical norms for art-therapists
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
3 6+0 ZK 1 LS
ART/PSKA Psychologie sociální komunikace
Psychology of social communication
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
3 4+2 Zp 1 LS
ART/PUMA1 Psychologie umění I
Psychology of art
 
MgA. Zeman Stanislav
3 6+0 ZK 1 LS
ART/VDTA1 Videoterapie I
Video-therapy
 
MgA. Zeman Stanislav
2 0+6 Zp 1 LS
ART/DUMA1 Dějiny umění I
Art history
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD.
5 16+4 Zp, ZK 1 LS
ART/DUMA2 Dějiny umění II
Art history
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD.
5 16+4 Zp, ZK 1 LS
ART/TEBA Teorie barev
Theory of colours
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD.
3 6+0 ZK 1 LS
ART/SZKA Sebezkušenostní ateliér
Self-experience studio
 
PaedDr. Perout Evžen
8 0+20 Zp 1 LS
ART/PZNA Praxe v zařízení - náslech
Institutional practice
 
PaedDr. Perout Evžen
3 0+6 Zp 1 LS
ART/UPSA Úvod do psychologie
Introduction into psychology
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
10 16+4 Zp, ZK 1 LS
    (60)      
ART/AATA Ateliér abreakčních technik
Studio of abreactional methods
 
PaedDr. Perout Evžen
8 0+20 Zp 2 LS
ART/DUMA3 Dějiny umění III
Art history
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD
5 16+4 Zp, ZK 2 LS
ART/DUMA4 Dějiny umění IV
Art history
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD
5 16+4 Zp, ZK 2 LS
ART/ULPE Úvod do léčebné pedagogiky
Introduction into healing paedagogics
 
PaedDr. Perout Evžen
3 8+0 ZK 2 LS
ART/PUMA2 Psychologie umění II
Psychology of art
 
MgA. Zeman Stanislav
3 6+0 ZK 2 LS
ART/VDTA2 Videoterapie II
Video-therapy
 
MgA. Zeman Stanislav
2 0+6 Zp 2 LS
ART/ZPPA Základy psychopatologie
Introduction into psychopatology
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
8 6+4 Zp, ZK 2 LS
ART/ZAMA Základy arteterapeutické metodiky
Introduction into art-therapeutical methodology
 
MgA. Zeman Stanislav
7 0+20 Zp 2 LS
ART/PVPS Praktický výcvik v projektivní arte skupině
Practical training in projective art-therapeutical groups
 
PaedDr. Kyzour Milan
8 0+16 Zp 2 LS
ART/PVVA Psychopatologie výtvarného výrazu
Psychopatology of art expression
 
PaedDr. Kyzour Milan
PaedDr. Perout Evžen
8 0+16 Zp 2 LS
ART/ITPP Interdisciplinární terapeutické a poradenské postupy
Interdisciplinary therapeutical and consulting methods
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
3 4+2 ZK 2 LS
    (60)      
ART/MATA Metodika arteterapie
Art-therapeutical methodology
 
MgA. Zeman Stanislav
7 0+20 Zp 3 LS
ART/UPS Umění a psychoanalýza
Art and psychoanalysis
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
3 6+0 ZK 3 LS
ART/IAPA1 Interpretační (arte) postupy I
Interpretative art-therapeutical methods
 
PaedDr. Kyzour Milan
4 0+10 Zp 3 LS
ART/IAPA2 Interpretační (arte) postupy II
Interpretative art-therapeutical methods
 
PaedDr. Kyzour Milan
4 0+10 Zp 3 LS
ART/VSSA Výtvarná symbolika a symptom
Art symbolism and symptom
 
PaedDr. Kyzour Milan
PaedDr. Perout Evžen
3 0+6 Zp 3 LS
ART/SASA Soudobé arteterapeutické směry
Recent art-therapeutical trends
 
Doc. Šicková Jaroslava, ak. sochař
3 4+2 ZK 3 LS
ART/PDGA Psychodiagnostika
Psychodiagnostice
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
5 4+2 ZK 3 LS
ART/AKTA Ateliér kombinovaných technik a aktivit
Studio of combined techniques and activities
 
PaedDr. Perout Evžen
8 0+20 Zp 3 LS
ART/FOVV1 Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu I
Fylogenesis and ontogenesis of art expression
 
PaedDr. Perout Evžen
2 4+0 Zp 3 LS
ART/FOVV2 Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu II
Fylogenesis and ontogenesis of art expression
 
PaedDr. Perout Evžen
2 4+0 ZK 3 LS
ART/KTC Kvinternocolor
Four-colour test
 
PaedDr. Kyzour Milan
5 2+4 ZK 3 LS
ART/DSAA Zpracování bakalářské práce
Diploma seminar
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD
8 0+20 ZK 3 LS
ART/TEKA Teorie kultury
Theory of culture
 
Doc. PhDr. Kalina Pavel, PhD
3 6+0 ZK 3 LS
ART/KINA Krizová intervence
Crisis intervention
 
PhDr. Nesnídal Rostislav
3 4+2 ZK 3 LS
    (60)      

Celkem: 180 kreditů

Poznámka: *) výuka se koná po celý akademický rok, zápočty, resp. zkoušky se skládají ve zkouškovém období letního semestru

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook