Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
ARTETERAPIE

kombinované studium

(kód studijního oboru AKVO: 7701R012)

 

Celkový limit: 180 kreditů

Povinné předměty: 178 kreditů

Povinně volitelné předměty: 2 kredity

 

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky
(hod/sem.)
Zakonč. Dopor.
R   S
ART/VAVAK Výcvik v analýze výtvarného díla 7 0+30 Zp 1 LS
ART/ATIAK Autobiografická tvorba a její interpretace 8 0+30 Zp 1 LS
ART/UARTK Úvod do arteterapie 5 21+0 ZK 1 LS
ART/SZKAK Sebezkušenostní ateliér 8 0+30 Zp 1 LS
ART/PSKAK Psychologie sociální komunikace 2 4+2 Zp 1 LS
ART/PUMA1 Psychologie umění I 3 6+0 ZK 1 LS
ART/DUM1K Dějiny umění I 5 16+2 Zp, ZK 1 LS
ART/DUM2K Dějiny umění II 5 16+2 Zp, ZK 1 LS
ART/TEBA Teorie barev 3 6+0 ZK 1 LS
ART/UPSAK Úvod do psychologie 10 17+0 Zp, ZK 1 LS
ART/PXE1K Praxe v zařízení I 4 1 týden+reflexe-6h Zp 1 LS
    (60)      
ART/AATAK Ateliér abreakčních technik 8 0+30 Zp 2 LS
ART/DUM3K Dějiny umění III 5 16+2 Zp, ZK 2 LS
ART/PXE2K Praxe II 4 1 týden+    
reflexe-6h Zp 2 LS      
ART/ULPEK Úvod do léčebné pedagogiky 3 6+0 ZK 2 LS
ART/PUMA2 Psychologie umění II 3 6+0 ZK 2 LS
ART/ZPTK Základy psychoterapie 4 4+4 ZK 2 LS
ART/ZPPAK Základy psychopatologie 4 6+4 Zp, ZK 2 LS
ART/ZAMAK Základy arteterapeutické metodiky 7 0+10 Zp 2 LS
ART/PVPSK Praktický výcvik v projektivní arte skupině 8 0+30 Zp 2 LS
ART/PVVAK Psychopatologie výtvarného výrazu 7 0+14 Zp 2 LS
ART/PDGAK Psychodiagnostika 3 4+2 ZK 2 LS
ART/VDTAK Videoterapie 2 0+6 Zp 2 LS
    (58)      
ART/UPS Umění a psychoanalýza 3 6+0 ZK 3 LS
ART/IAPAK Interpretační (arte) postupy 8 0+30 ZK 3 LS
ART/PXE3K Praxe III 4 1 týden+reflexe-6h Zp 3 LS
ART/BASBK Balintovské skupiny modifikované pro arteterapie 3 2+10 Zp 3 LS
ART/VSSAK Výtvarná symbolika a symptom 5 0+20 Zp 3 LS
ART/PETNK Právní a etické normy pro arteterapeuty 1 4+0 Zp 3 LS
ART/APDDK Arteterapeutické přístupy k dětem a dospívajícím 3 6+4 ZK 3 LS
ART/AKTAK Ateliér kombinovaných technik a aktivit 8 0+20 ZK 3 LS
ART/FOVVK Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu 3 4+4 ZK 3 LS
ART/DPTBK Dynamická psychoterapie 2 6+0 Zp 3 LS
ART/KTCK Kvinternocolor 6 6+18 ZK 3 LS
ART/DSAAK Zpracování bakalářské práce 8 0+6 Zp 3 LS
ART/TEKA Teorie kultury 3 6+0 ZK 3 LS
ART/KINAK Krizová intervence 3 4+4 Zp 3 LS
ART/QZB1 Arteterapeutická metodika a interpretační postupy 0 0+0 SZZ 3 LS
ART/QZB2 Psychologie a psychopatologie 0 0+0 SZZ 3 LS
ART/QZB3 Dějiny umění 0 0+0 SZZ 3 LS

Celkem: 178 kreditů

 

Povinně volitelné předměty:

Blok A: min. 2 kredity

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky
(hod/sem.)
Zakonč. Dopor.
R   S
KAJ/CIJK Cizí jazyk-angličtina 2 0+0 ZK 2 LS
KNJ/CIJK Cizí jazyk-němčina 2 0+0 ZK 2 LS

 

Poznámka: *) výuka se koná po celý akademický rok, zápočty, resp. zkoušky se skládají zpravidla ve zkouškovém období letního semestru

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook