Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

ARTETERAPIE

(kód studijního oboru AKVO: 7701R012)

kombinované studium

 

Celkový limit: 180 kreditů

Povinné předměty: 178 kreditů

Povinně volitelné předměty: 2 kredity

 

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
1. ročník          
ART/VAVA1 Výcvik v analýze výtvarného díla I 3 0+10 Zp 1 ZS
ART/UARTK Úvod do arteterapie 5 21+0 ZK 1 ZS
ART/DUM1K Dějiny umění I 5 16+2s Zp, ZK 1 ZS
ART/SZKA1 Sebezkušenostní ateliér I 4 0+15 Zp 1 ZS
ART/ATIA1 Autobiografická tvorba a její interpretace I 4 0+15 Zp 1 ZS
ART/UPSAK Úvod do psychologie 10 17+0 Zp, ZK 1 ZS
ART/PUMA1 Psychologie umění I 3 6+0 ZK 1 ZS
    (34)      
ART/VAVA2 Výcvik v analýze výtvarného díla II 4 0+20 Zp 1 LS
ART/ATIA2 Autobiografická tvorba a její interpretace II 4 0+15 Zp 1 LS
ART/SZKA2 Sebezkušenostní ateliér II 4 0+15 Zp 1 LS
ART/DU2K Dějiny umění II 5 16+2s +
1 den exkurze
Zp, ZK 1 LS
ART/TEBA Teorie barev 3 6+0 ZK 1 LS
ART/PXE1K Praxe v zařízení I 4 1 týden +
reflexe - 6 h
Zp 1 LS
ART/PSKAK Psychologie sociální komunikace 2 4+2 Zp 1 LS
    (26)      
2. ročník          
ART/PUMA2 Psychologie umění II 3 6+0 ZK 2 ZS
ART/ZAMK Základy arteterapeutické metodiky 5 0+10 Zp 2 ZS
ART/PDGAK Psychodiagnostika 3 4+2 ZK 2 ZS
ART/AATK1 Ateliér abreakčních technik I 3 0+15 Zp 2 ZS
ART/PVPS1 Praktický výcvik v projektivní arte skupině I 4 0+15 Zp 2 ZS
ART/PPK Psychologické praktikum 2 0+6 Zp 2 ZS
ART/PVVAK Psychopatologie výtvarného výrazu 7 0+14 Zp 2 ZS
ART/ULPEK Úvod do léčebné pedagogiky 3 6+0 ZK 2 ZS
    (30)      
ART/DU3K Dějiny umění III 5 16+2s +
1 den exkurze
Zp, ZK 2 LS
ART/PXE2K Praxe II 4 1 týden +
reflexe - 6h
Zp 2 LS
ART/AATK2 Ateliér abreakčních technik II 3 0+15 Zp 2 LS
ART/ZPPAK Základy psychopatologie 4 6+4 Zp, ZK 2 LS
ART/PVPS2 Praktický výcvik v projektivní arte skupině II 4 0+15 Zp 2 LS
ART/ZPTK Základy psychoterapie 4 4+4 ZK 2 LS
ART/SASA Současné arteterapeutické směry 4 10+0 Zp 2 LS
    (28)      
3. ročník          
ART/UPS Umění a psychoanalýza 3 6+0 ZK 3 ZS
ART/VSSAK Výtvarná symbolika a symptom 5 0+20 Zp 3 ZS
ART/APDDK Arteterapeutické přístupy k dětem a dospívajícím 3 6+4 ZK 3 ZS
ART/FOVVK Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu 3 4+4 ZK 3 ZS
ART/DPTBK Dynamická psychoterapie 2 6+0 Zp 3 ZS
ART/KINAK Krizová intervence 3 4+4 Zp 3 ZS
ART/IAP1 Interpretační (arte) postupy I 4 0+15 Zp 3 ZS
ART/AKTA1 Ateliér kombinovaných technik a aktivit I 4 0+10 Zp 3 ZS
ART/TEKA Teorie kultury 3 6+0 ZK 3 ZS
ART/PETNK Právní a etické normy pro arteterapeuty 1 4+0 Zp 3 ZS
    (31)      
ART/AKTA2 Ateliér kombinovaných technik a aktivit II 4 0+10 ZK 3 LS
ART/IAP2 Interpretační (arte) postupy II 4 0+15 ZK 3 LS
ART/PXE3K Praxe III 4 1 týden +
reflexe - 6 h
Zp 3 LS
ART/BASBK Balintovské skupiny modifikované pro arteterapie 3 2+10 Zp 3 LS
ART/KTCK Kvinternocolor 6 6+18 ZK 3 LS
ART/DSAAK Zpracování bakalářské práce 8 0+6 Zp 3 LS
ART/QZB1 Arteterapeutická metodika a interpretační postupy 0 0+0 SZZ 3 LS
ART/QZB2 Psychologie a psychopatologie 0 0+0 SZZ 3 LS
ART/QZB3 Dějiny umění 0 0+0 SZZ 3 LS
    (29)      

Celkem: 178 kreditů

 

Povinně volitelné předměty:

Blok A: min. 2 kredity

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
KAJ/CIJK Cizí jazyk - angličtina 2 0+0 ZK 2 LS
KNJ/CIJK Cizí jazyk - němčina 2 0+0 ZK 2 LS

 

Blok Obhajoba bakalářské práce: min. 1 předmět

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
ART/OBP1 Obhajoba bakalářské práce 0 0+0 ZK 3 ZS/LS

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook