Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Kombinované dobíhající čtyřleté studium

ARTETERAPIE

Celkový limit: 240 kreditů

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
DOBB1 Dějiny obrazu I. 7 10+2 ZP 1
AVDB Výcvik v analýze výtvarného díla 15 0+30 Zp 1
ABTB Autobiografická tvorba a její interpretace + 90 hod/ sem. domácí práce 15 0+30 Zp 1
SZAB Sebezkušenostní ateliér 10 0+20 Zp 1
ÚPSB Úvod do studia psychologie 5 8+2 ZP 1
PSKB Psychologie sociální komunikace 3 4+2 Zp 1
TBAB Teorie barev 1 2+0 Zp 1
PZNB Praxe v zařízeních - náslech 2 0+3 Zp 1
AATB Ateliér abreakčních technik 10 0+20 Zp 2
ZAMB Základy arteterapeutické metodiky 10 0+20 Zp 2
DOBB2 Dějiny obrazu II. 7 10+2 ZP 2
PAOB Psychologie abnormní osobnosti 3 6+0 ZP 2
ZPPB Základy psychopatologie 5 8+2 ZP 2
ÚLPB Úvod do léčebné pedagogiky 3 6+0 ZP 2
PASB Praktický výcvik v projektivní arteterapeutické skupině 10 0+20 Zp 2
PVVB Psychopatologie výtvarného výrazu a psychosomatický zřetel 12 0+24 Zp 2
SPTB Sémioterapie a sémiopedagogika 1 2+0 Zp 2
PZSB1 Praxe v zařízeních I. - supervize 10 0+10 Zp 2
AKTB Ateliér kombinovaných technik a aktivit 10 0+20 Zp 3
TPPB Teorie a praxe (specifických) psychoterapeutických technik a aktivit 3 2+4 Zp 3
IPPB Interdisciplinární terapeutické, převýchovné a poradenské postupy 3 6+0 ZK 3
AKPB Arteterapie v kontextu psychoterapie 2 3+2 Zp 3
SPAB Sociálně psychologické aspekty působení na člověka 4 4+4 Zp 3
IAPB Interpretační (arte)postupy 4 0+8 3
VSSB Výtvarná symbolika a symptom 3 0+5 Zp 3
PDGB Psychodiagnostika 3 4+0 ZP 3
DPTB Dynamická psychoterapie 4 4+4 ZP 3
FOVB Fylogeneze a ontogeneze výtvarného výrazu 2 0+4 3
EJPB Estetika a jazyk postmodernismu 2 2+2 3
SASB Soudobé arteterapeutické směry 1 1+1 Zp 3
MATB Metodika arteterapie 10 0+20 Zp 3
PZSB2 Praxe v zařízeních II. - supervidovaná 6 0+12 Zp 3
KTCB Kvinternocolor 10 0+20 4
BASB Balintovské skupiny - modifikované 10 0+20 Zp 4
MVVB Moderace (mezilidských a profesních) vztahů, profesní volba 2 0+2 Zp 4
PENB Právní a etické normy pro arteterapeuty 2 2+0 ZK 4
AAVB Ateliér - absolvenstská výstavka 10 0+20 4
PRAB Praxe (zprac. diplom. práce) 20 0+20 Zp 4

Celkem: 240 kreditů

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Den workshopů
19. 4. 2020

V souvislosti s aktuální situací se akce v uvedeném datu ruší a přesouvá na jiný termín, který bude upřesněn.

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA