Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

MgA. Stanislav Zeman, Ph.D., MBA

Režie:

1995 - "Dlouhá cesta", dokumentární film FAMU vysílaný v České televizi o mezináboženském mírovém pochodu z Osvětimi do Hirošimi.

1997 - "Znalci", krátký hraný film FAMU o marnosti hedonismu.

1998 - "Pocta Pateru Koniášovi", hraný a dokumentární film FAMU, oceněný Prémií Literárního fondu.

1999 - 30 dílů publicistického seriálu "Evropa a my" pro Českou televizi.

1999 - "Večer v kraji Vincenze Priessnitze" - komponovaný večer o Jesenicku, pro ČT.

2000 - "Jak to bylo doopravdy" - 3 historické dokumenty pro ČT, ke 30-ti případům mjr. Zemana.

2001 - "Večer ve Valašském království, hledání ducha kraje", dokument České televize.

2002 - Multikulturní cyklus ČT "Velký vůz speciál" - 2 dokumenty z Řecka: "Zemědělství v EU" a "Řecké menšiny", 2 z Francie: "Dluhy minulosti" a "Francie prochází žaludkem".

2003 - "Nesnesitelná láska církví" - dokument pro ČT o křesťanském ekumenismu.

2003 - "Tajemství mariánského sloupu" - dokument pro ČT o uměnovědných, duchovních a historických aspektech strženého mariánského sloupu v Praze.

2004 - "Nesesmilníš!" - dokument České televize o víře a sexualitě.

2005 - "Ukaž se, Británie!" - dokument o architektuře a životním stylu, pro Britské Velvyslanectví a Britskou Radu, vysílaný v České televizi.

2006 - "Bez klecí aneb dobrá praxe" - dokument pro Ministerstvo práce a soc. věcí ČR.

2006 - "Transformace ústavní sociální péče" - dokument pro Min. práce a soc. věcí ČR.

2007 - 17ti dílný cyklus České televize "Duchovní kuchyně". Kulinární zvyklosti různých náboženství, neboli o tom, že v různých kulturách i duch prochází žaludkem.

2010 - 5 dílů cyklu České televize "Vzkaz" - o herečce a knihovnici Evě Gerové-Šanovcové, rabínu Karolu Sidonovi, imunoložce prof. Blance Říhové, kybernetikovi doc. Ivanu M. Havlovi a matematikovi prof. Petru Vopěnkovi.

2012 - Dokument o uměnovědných, teologických a psychologických aspektech lidové zbožnosti pro cyklus České televize "Cesty víry".

2015 - 2 díly z šestidílné dokumentární série České televize "Druhý život Mistra Jana Husa" o měnící se interpretaci i dezinterpretaci Husových myšlenek v dějinách.

2016 - 2 díly ze sedmidílné dokumentární série České televize "Sedm pečetí Karla IV." o architektonických dílech založených Karlem IV. a proměnách vnímání jeho osobnosti.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook