Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Co je Biologická univerzita mládeže

 

Co je "Biologická univerzita mládeže"?

  • cyklus přednášek pořádaný DDM v Č. Budějovicích a Katedrou biologie PF JU v průběhu školního roku na podporu rozvoje motivace, zájmu a talentu žáků a na podporu zprostředkování inovačních informací učitelům ZŠ a SŠ v širokém spektru biologických oborů. Cyklus je podle zájmu zakončován víkendovým terénním cvičením.

Stručná historie:

  • Projekt byl založen a zahájen v roce 1985/1986 z iniciativy Dobroslava Boháče, CSc. (tehdejší Krajský pedagogický ústav), doc. RNDr. Jana Nečáska, CSc. (tehdejší Biologické centrum ČSAV), Marcely Binderové (tehdejší Dům dětí, pionýrů a mládeže) a RNDr. Miroslava Papáčka, CSc. (tehdejší Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích). Organizační garanci převzaly DDM (M. Binderová) a PF (M. Papáček). Prvními přednášejícími byli doc. RNDr. Jan Nečásek, CSc. a RNDr. Miroslav Papáček, CSc., prvními vedoucími terénních cvičení byli pozdější profesoři Jihočeské univerzity, Dr. Jan Šuspa Lepš (tehdejší Biologické centrum ČSAV, v současnosti BF JU a AV ČR) a Dr. Miroslav Papáček (v současnosti PF JU).
  • V průběhu více než dvacetileté historie se přednášek a cvičení zúčastnily stovky žáků škol z celého jihočeského regionu, z nichž dnes někteří velmi úspěšně pracují v oblasti biologie jako vědečtí či odborní pracovníci. Za katedrou se vystřídaly desítky významných českých biologů, z jejichž dlouhé řady lze jmenovat např. alespoň prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., prof. RNDr. Františka Sehnala, CSc. nebo prof. RNDr. Františka Marece, CSc., prof. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc. a prof. RNDr. Jana Zrzavého, CSc. (všichni AV ČR a BF JU).

Současnost:

  • Každoroční cyklus přednášek je koncipován tak, že zahrnuje široké spektrum přírodovědných témat z různých biologických oborů (molekulární biologie, genetika, etologie, evoluce, ekologie, zoologie, botanika), biologicko-lékařskou problematiku i ochranu životního prostředí. Mezi přednášejícími jsou významní vědci z AV ČR, zkušení odborní asistenti z JU, mladí začínající badatelé (BC AV ČR a BF JU) i odborníci z různých organizací (CHKO, nemocnice, Rosa aj.)

Organizační garance nese:

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman