Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.

odborná asistentka

místnost: J 311b
tel.: 387 773 013
e-mail: chmel@pf.jcu.cz

 

Publikační činnost

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

  1. Aplikovaná chemie - Výskyt některých organických látek ve vybraných rostlinných materiálech (léčivé rostliny, zelenina, krmiva) a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu.
  2. Didaktika výuky pěstitelských prací a využití školních zahrad v praxi.

 

Vyučované předměty:

Repetitorium pro laboratorní práce; Pedologie, klimatologie a hydrologie; Praktikum z pedologie; Pěstitelské práce I; Pěstitelské práce s didaktikou II; Základy zahradnictví; Základy chovatelství; Člověk a jeho svět I - neživá příroda

Repetitorium pro laboratorní práce - garant a vyučující kurzu
Základní praktické práce v biologické a chemické laboratoři. Vybrané kapitoly ze středoškolské chemie nezbytné pro studium biologických disciplín.

Pedologie, klimatologie a hydrologie - přednášky
Základy těchto tří vědních disciplín. (Vznik, složení a vlastnosti půd. Klasifikační systém půd ČR. Typy a kategorie klimatu. Přehled klasifikací klimatu. Klima ČR. Hydrologický cyklus. Povrchové, půdní a podzemní vody.)

Praktikum z pedologie - cvičení
Půdní vzorky a jejich odběr. Laboratorní analýzy půdních vzorků.

Pěstitelské práce I - přednášky
Školní zahrada a její význam ve výchovně vzdělávacím procesu na ZŠ. Základy nauky o půdě a jejím zpracování. Význam pěstování rostlin pro člověka. Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin. Pěstování pokojových rostlin. Základy pěstování ostatních skupin rostlin - zelenina, polní plodiny, okrasné rostliny, léčivé a ovocné rostliny.

Pěstitelské práce s didaktikou II - přednášky
Organizace výuky pěstitelských prací na ZŠ: výchovně vzdělávací cíle výuky pěstitelství, postavení v RVP - vzdělávací oblast Člověk a svět práce, hlavní vyučovací metody a vyučovací formy pěstitelských prací, pěstitelské pokusy, pozorování a jiné výukové aktivity.

Základy zahradnictví - přednášky
Předmět se zabývá pěstováním hlavních druhů zelenin, okrasných, léčivých a ovocných rostlin.

Základy chovatelství - přednášky
Chov vybraných domácích zvířat zejména ve školské praxi a v zájmové mimoškolní výchově, rozlišení plemen domácích a hospodářských zvířat.

Člověk a jeho svět I - neživá příroda - přednášky, cvičení, CŽV
Metodika výuky prvouky a přírodovědy se zaměřením na neživou přírodu - chemická část. Určeno pro studenty učitelství 1. stupně základních škol.

 

Tématika vedených studentských prací a projektů:
Vedení kvalifikačních prací v oblasti pěstitelství (pokusy s pěstováním rostlin, didaktická témata), chovatelství, laboratorní analýzy se zaměřením na stanovení vybraných produktů sekundárního metabolismu rostlin, půdní analýzy, chemie životního prostředí, environmentální problematika.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman