Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Profil absolventa

Absolvent DS Vzdělávání v biologii bude:

  • mít znalosti různých oborů biologie a současně potřebný vhled do problematiky metodologie vědy, vzdělávacích trendů a technik;
  • orientovat se v problematice učitelství biologie, resp. přírodopisu včetně jeho historických aspektů v mezinárodním kontextu.
  • schopen definovat výzkumný problém, koncipovat design jeho výzkumu a realizovat výzkum v oblasti vzdělávání v biologii;
  • kvalifikován sledovat, transformovat a uplatňovat nové poznatky biologických věd do kurikula základních, středních i vysokých škol včetně fakult připravujících budoucí učitele a bude připraven navrhovat programy celoživotního vzdělávání a popularizace v oblasti biologie.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman