Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Charakteristika

Studijní obor má interdisciplinární badatelský charakter. Jeho interdisciplinarita spočívá v kombinaci tří následujících oblastí poznání (okruhů studijních předmětů): (a) metodologie vědy a metody výzkumu, (b) současná pedagogika a pedagogická psychologie a (c) didaktika biologie, vzdělávání v biologii, resp. přírodopisu a biologické obory ve vazbě na téma disertační práce. Studijní obor je zaměřen na samostatnou vědeckou a další tvůrčí činnost.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman