Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Cíle

Cílem studijního oboru Vzdělávání v biologii je příprava vědeckých a koncepčních pracovníků (i) s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech typech škol - včetně univerzit připravující učitele, (ii) s kompetencemi pro navrhování řešení opřených o metodologii vědeckého výzkumu, (iii) kteří budou schopni definovat hlavní trendy vývoje v biologických vědách a (iv) jejich poznatky efektivně transformovat do vzdělávacího procesu, a to jak v rovině kurikulárních obsahů tak v rovině optimálních vzdělávacích a výchovných metodických přístupů, (v) a kteří budou zasvěceně působit na základních a středních školách v roli vedoucích předmětových komisí a vytvářet aktuální koncepci biologického vzdělávání konkrétní školy.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman