Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Oborová rada

 

Abecední seznam členů Oborové rady DS Vzdělávání v biologii

 

doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D
Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, Dr.Sc.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Sektor ekosystémových analýz, Odd. teoretické ekologie

prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. RNDr. Jaroslav Malina, Dr.Sc.
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Katedra biologie, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
(předseda oborové rady)
Katedra biologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
(místopředseda oborové rady)
Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Katedra pedagogiky psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jan Vítek
Katedra biologie, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
Katedra biologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman