Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Uplatnění

Předpokládá se, že absolvent doktorského studijního oboru "Vzdělávání v biologii" může zastávat pozice:

  • vysokoškolského pedagoga připravujícího učitele;
  • pracovníka výzkumu vědeckých institucí zaměřených na vzdělávací procesy v oblasti přírodních věd, zejména v oblasti vývoje a inovací vzdělávacích programů a všude tam, kde je zapotřebí vědeckých syntéz;
  • vedoucí(ho) předmětové komise na ZŠ nebo SŠ, která(ý) tvoří koncepci složky biologického vzdělávání RVP (ŠVP) a iniciuje na ni aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání;
  • ve státní správě všech úrovní, tj. ústřední a krajské úřady, nebo může působit v organizacích, které se obsahově, metodicky a organizačně věnují celoživotnímu vzdělávání učitelů a popularizaci biologie, ale také v sektoru neziskových a osvětových organizací a dále všude tam, kde je zapotřebí analytických odborných expertíz v dané problematice.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman