Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

odborná asistentka

místnost: J 125
tel.: 387 773 120
e-mail: sdvorackova@pf.jcu.cz

 

Publikační činnost

Vědecko-výzkumné zaměření:
Tektonometamorfní vývoj proterozoických hornin

Vyučované předměty:

Člověk a jeho svět I - neživá příroda
Metodika výuky prvouky a přírodovědy se zaměřením na neživou přírodu. Určeno pro studenty učitelství 1. stupně základních škol.

Geologie a geomorfologie
Sluneční soustava, vznik Země, složení a stavba Země, geotektonické procesy, endogenní a exogenní geologické pochody, úvod do strukturní geologie, geomorfologie, historické geologie a regionální geologie.

Mineralogie
Úvod do strukturní krystalografie, fyzikální a optické vlastnosti minerálů, mineralogický systém, určování minerálů.

Petrologie
Základní vlastnosti hornin, nerostné a chemické složení, stavba, genetické rozdělení, určování hornin.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman