Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra biologie

English

Erasmus/Socrates

 

Katedra nabízí studentům učitelství přírodopisu nebo biologie možnost studijního pobytu v délce 1 semestru na Pedagogické univerzitě ve Vilniusu (Vilniaus pedagoginis universitetas, VPU), na Fakultě Přírodních věd. Bližší informace je možné získat na katedře biologie (doc. PaedDr. R. Závodská, Ph.D., Mgr. J. Petr, Ph.D.) a na webových stránkách VPU, kde jsou uvedeny informace pro studenty, kteří se chtějí v rámci programu zúčastnit studijního pobytu na VPU.

Obecné informace o programu Sokrates/Erasmus jsou dostupné na stránkách JUPF JU.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2009 Martin Toman