Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Výlety inspirované antropologií

 

Za nejstaršími nálezy na našem území

Archeologický park Pavlov (okres Břeclav)
Jedinečné paleolitické sídliště. Archeologická a antropologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké Homo sapiens v období před 30 tisíci lety v Evropě vytvořil. Expozice "in situ" - archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na místě. Vlastní expozice návštěvníka seznamuje s historií výzkumu, geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem naších dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním. Pro děti jsou připraveny interaktivní prvky.

 

Za experimentální archeologií

Archeopark pravěku Všestary (okres Hradec Králové)
Dny živé archeologie pro širokou veřejnost, program pro rodiny, školy, kolektivy, dětské dílny.

Archeologický park Liboc (Praha)
Soubor rekonstrukcí středověkých obytných a hospodářských staveb, praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu a zpřístupnění výsledků nejširší veřejnosti. Klub mladých archeologů, letní tábor pro děti, program pro základní a střední školy, týden s experimentální archeologií.

Archeologický skanzen Březno (okres Louny)
Akce pro děti a rodiny - pokusy, řemesla, přednášky a další.

Villa Nova Uhřínov (okres Rychnov nad Kněžnou)
Středověká vesnice ze 13. až 14. století. Program pro školy a děti.

DZS Altamira (Kosmonosy, okres Mladá Boleslav)
Stránky dětského zájmového sdružení experimentální archeologie, některé akce pro veřejnost (např. festival dětské experimentální archeologie) zde.

 

Za Kelty

Informační centrum keltské kultury (Nižbor, okres Beroun)
Keltská minulosti Čech naproti oppidu Stradonice, edukační program Pravěk hrou, oslavy keltských svátků.

Archeopark Prášily (okres Klatovy)
Archeopark je zaměřen na rekonstrukci života Keltů - stavby dle nálezů, rekonstrukce řemesel, apod. Letní tábory pro děti, program pro školy a kolektivy.

Keltský skanzen Nasavrky (okres Chrudim)
Postupná výstavba keltské vesnice z období ca 1. století př. n. l. Akce pro rodiny, školy, kolektivy, vzdělávání učitelů, letní tábor pro děti. Oslavy keltských svátků, naučná stezka, expozice na nasavrckém zámku.

 

Za Slovany

Archeopark Chotěbuz (Chotěbuz Podobora, okres Karviná)
Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. století až do 11. století. Přehled doprovodných akcí zde.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (okres Hodonín)
Areál raně středověkého slovanského velkomoravského hradiště Mikulčice - Valy nedaleko Hodonína zkoumaný intenzivně archeology a antropology v letech 1954 až 1992. Program pro rodiny a školy, akce pro širokou veřejnost.

Památník Velké Moravy (Staré Město, okres Uherské Hradiště)
Expozice je založena na příběhu jednoho konkrétního člověka, pojmenovaného archeology Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě "Na Valách", nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy.

Archeoskanzen Modrá (okres Uherské Hradiště)
Velkomoravské sídliště, program pro rodiny i školy.

Archeopark Na Jánu Netolice (Netolice, okres Prachatice)
Akropole starého přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Volně přístupné, v létě přednášky a akce pro veřejnost. Odborně zajištěno řadou institucí, také Jihočeskou univerzitou (odborné vedení za JU doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.).

Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi (okres Břeclav)
V místech velkého velkomoravského hradiště z 9. století, nejvýznamnější raně středověká památka na území slovanských národů. Pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. stol., polozemnice, studna a keramická pec z 9. stol. Celoročně volně přístupné. Expozice v zámečku.

 

Za Římany

Archeopark Carnuntum (Rakousko)
Rozlehlý areál, asi 43 km od Vídně, základy staveb i rekonstrukce, informace také ve slovenštině. Řada tematických akcí pro širokou veřejnost.

 

Za odkazem Dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (Humpolec, okres Pelhřimov)
Pojmenováno podle antropologa Dr. Aleše Hrdličky (1869-1943), rodáka z Humpolce, průkopníka teorie o jednotném původu lidstva. Antropologická expozice, Hrdličkova expozice, národopisná expozice a další.

Hrdličkovo muzeum člověka (Praha)
Sbírky muzea jsou nyní z technických důvodů pro veřejnost uzavřeny.

 

Za dalším poznáním

Přírodovědecké muzeum NM (Praha)
Po dobu opravy Historické budovy Národního muzea nejsou sbírky Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea vystaveny. Informace o původní expozici "Antropologie - lidské kosti vyprávějí" naleznete zde. Co vlastně teď skrývají depozitáře antropologického oddělení? zde.

Pavilon Anthropos (Brno)
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu (Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina). Nově vybudovaná expozice přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Oblíbená rekonstrukce mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím.

Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur NM (Praha)
Programy pro školy, komentované prohlídky pro veřejnost, příměstský tábor Prázdniny v muzeu.

Projekt Mamutov a Předmostím až do pravěku (Předmostí, okres Přerov) - rozpracovaný projekt

Projekt Curia Vitkov (Chrastava - Horní Vítkov, okres Liberec)
Vybudování volné repliky venkovského velmožského sídla - kurie z 12. století. Akce po celý rok, turnaje, dobývání apod.

Jeskyně Šipka (Štramberk, okres Nový Jičín)
Zastavení č. 2 Lašské naučné stezky Štramberkem. Jeskyně Šipka je nejznámějším krasovým útvarem štramberského krasu. V r. 1880 tu byla Karlem Jaroslavem Maškou, profesorem gymnázia z Nového Jičína, který zde prováděl archeologický výzkum, nalezena spodní čelist neandrtálského dítěte, ve skalním výklenku před Jezevčí dírou v nejstarší kulturní vrstvě na okraji ohniště. Tento nález, který byl učiněn pouhých 24 let po nálezu lebky a kostí v německém Neanderthalu, proslavil Štramberk po celém světě. K. J. Maška svými výzkumy a nálezy prokázal, že se v obývání jeskyně střídali pravěcí lovci s dravou zvěří. Na památku jeho významné práce byla umístěna na stěně jeskyně pamětní deska. Celoročně volně přístupné.

Jeskyně Pekárna (Mokrá, okres Brno-venkov)
Místo poblíž vesnic Ochoz a Hostěnice, osídlení lovci už od pravěku (ca před 12-15 tis. lety), nejvýznamnějšími nálezy jsou rytiny na koňských žebrech. Celoročně volně přístupné.

 

Další tipy na zajímavé antropologické výlety a připomínky, prosím, směrujte na mhruskova@pf.jcu.cz. Díky!

 

(aktualizováno 1. srpna 2016)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman