Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Informace o katedře

Katedra přispívá k přípravě a studiu budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) kurzy z oblasti přírodopisu, geologie a biologie a jejich didaktik. Od roku 2009 otevírá zcela nové studijní obory. Dva bakalářské (Přírodovědná a ekologická výchova a Přírodopis ve vzdělávání) a jeden navazující magisterský (Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ; V návaznosti na tento obor má fakulta právo konat rigorózní řízení - k titulu PhDr.). S Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ.

Katedra se profiluje tak, aby její odborná činnost tvořila potřebné zázemí pro přípravu studentů učitelství. Odrazem její práce v oblasti didaktiky přírodopisu a biologie jsou ne jen publikovaná sdělení o výsledcích a dvě poměrně známé a užívané učebnice z poslední doby, ale i začlenění v mezinárodním badatelském týmu v rámci 7. rámcového projektu EU nazvaného S-TEAM (= Science-Teacher Education Advanced Methods). Badatelská práce učitelů a studentů katedry je soustředěna také do oblasti antropologie, regionální geologie a studia rozmanitosti a ekologie vodních a mokřadních rostlin a živočichů.

Naše katedra není uzavřenou institucí. Na zajištění pedagogických praxí a pedagogických i vědeckých projektech spolupracuje se základními i středními školami v jihočeském regionu, neziskovými organizacemi (např. Dřípatka, Calla, Dům dětí a mládeže) s Přírodovědeckou fakultou JU, Hydrobiologickým a Entomologickým ústavem BC AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Správou CHKO Třeboňsko i s pracovišti univerzit v zahraničí (např. Vilnius Pedagogical University v Litvě, Faculty of Education Kochi University v Japonsku nebo NHM ve Vídni v Rakousku).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman