Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Přijímací řízení na akademický rok 2017/2018

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium bakalářského studijního programu

PŘÍRODOVĚDNÁ A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 11 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil požadavky přijímacího řízení.

Při sestavování pořadí se hodnotí:

A)

 1. Průměrný prospěch za studium na střední škole z posledních čtyř let (tři závěrečná vysvědčení, čtvrté pololetní, z posledního roku studia). Bodování: maximum 25 bodů

  Ø 1,0 <1,2 <1,4 <1,6 <1,8 <2,0 <2,2 <2,4 <2,6 <2,8 <3,0 >=3,0
  Body: 25 23 22 20 18 17 15 13 10 6 2 1
 2. Průměrný prospěch z biologie Bodování odstupňováno podle roků výuky, 4 roky = max. 30 bodů, 3 roky = max. 25 bodů, 2 roky = max. 20 bodů, 1 rok = max. 10 bodů

  4 roky:
  Ø 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
  Body: 30 29 28 27 25 22 18 12 8 4 1
  3 roky:
  Ø 1,0 1,33 1,66 2,0 2,33 2,66 3,0 3,33 3,66    
  Body: 25 24 23 20 16 12 8 4 1    
  2 roky:
  Ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5          
  Body: 20 15 10 5 2 1          
  1 rok:
  Ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0            
  Body: 10 8 6 4 1            
 3. Účast v biologických soutěžích (od okresních kol výše) - týká se Biologické olympiády (BiO), Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v biologii, Ekologické olympiády (EkO) - výjimečně i dalších.

  Bodování: maximálně 30 bodů (v případě účasti ve více soutěžích se body nesčítají, hodnotí se jen nejlepší umístění).

  Účasti v soutěžích je nutné doložit kopiemi diplomů.

  Odstupňování hodnocení účasti a výsledků v soutěžích je nutné: BiO - individuální soutěžící, součástí jsou písemné a určovací testy a samostatné řešení praktických úloh. SOČ - individuální soutěžící, posuzována samostatná práce a její obhajoba, oponentní posudky. EkO - soutěž družstev, součástí jsou písemné a určovací testy, řešení často v terénu.

  Úspěšný řešitel krajského kola BiO nebo umístění v kr. kole SOČ do 5. místa a účast v celostátních kolech = 30 bodů.
  Účast v krajském kole BiO, SOČ, EkO = 20 bodů.
  Účast v okresním kole BiO, = 10 bodů.
  Ostatní biologicky či ekologicky orientované soutěže = 5 bodů.

 4. Vedení mimoškolní zájmové přírodovědné činnosti dětí. Maximum: 15 bodů.

  Vedení zájmové činnosti dětí je nutné doložit potvrzením instituce, pod kterou je organizována.

  S přírodovědnou či ekologickou orientací: Déle než jeden školní rok = 15 bodů. Jeden rok = 10 bodů.

  S jinou orientací včetně praxe na dětských táborech: Déle než jeden školní rok (v případě vedení dětí na táboře opakovaně) = 8 bodů. Jeden rok (v případě praxe na táboře alespoň 1×) = 4 body.

 

B)

Je-li uchazeč úspěšným řešitelem mezinárodního kola BiO, celostátního kola BiO, SOČ v biologických oborech nebo EkO, započítává se mu maximum = 100 bodů.

 

Poznámka:
Doporučujeme, aby si uchazeč vypočítal kromě průměrného prospěchu za studium také průměrný prospěch z biologie, doplnil ho do přihlášky a nechal potvrdit školou.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman