Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra biologie

English

Informace pro studenty učitelství Bi pro SŠ a Př-Pě pro ZŠ k SZZ

Na katedře biologie PF JU je od roku 2001 stanoveno následující kritérium pro úspěšné absolvování státní závěrečné zkoušky:

U zkoušky jsou zadávány tři otázky; dvě s tématikou biologie, geologie a pěstitelství, jedna z didaktiky předmětu. Podmínkou pro úspěšné složení SZZ je úspěšné "zvládnutí" (tj. klasifikace "dobře" a lepší) všech tří otázek. Celkové hodnocení výsledku SZZ není výsledkem výpočtu aritmetického průměru tří známek. Neúspěch v jedné části zkoušky znamená neúspěšný výsledek SZZ.

 

2007-11-06

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
vedoucí katedry biologie PF JU

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2009 Martin Toman